Vår växtförteckning

Växtförteckningen ska göra det lättare att välja växter, buskar och träd som gynnar våra pollinatörer och bidrar till ökad biologisk mångfald.

Varför ska vi jobba med biologisk mångfald/vilda pollinatörer?

  • 90 % av världens jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av insektspollinering
  • 75 % av världens jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av insektspollinering
  • Var tredje bi är idag utrotsningshotat

 

Små åtgärder kan göra stora skillnader

Vi vill verka för att öka den biologiska mångfalden i våra områden. I vår växtförteckning har vi samlat tips och ideér för hur vi kan gynna vilda pollinatörer i våra områden. Ta gärna del av dem och inspireras för grönare balkonger och gårdar.

Biologisk mångfald är motorn i de ekosystemtjänster som ger oss livsmedel, ren luft, rent vatten och livskvalité. Mat, bränsle och byggmaterial  är exempel på naturresurser som vi människor nyttjar från ekosystemet. Den hjälpen vi får av pollinerande insekter och självreglering av skadeinsekter kallas ekosystemtjänster. Även växternas luftrening, eller att skogar vid havet skyddar oss mot översvämningar kan ses som ekosystemtjänster.

Landsbygden förändras och städerna växer – därför blir det allt viktigare för oss att gynna biologisk mångfald i våra städer.

Växtförteckningen ska vara ett underlag för utemiljöentreprenörer, förvaltningens planteringsdagar med hyresgästerna och vid framtagning av nya utemiljöer så att det blir lättare att välja växter, buskar och träd som gynnar våra pollinatörer och bidrar till ökad biologisk mångfald.  Växter som är inhemska prioriteras, invasiva växter ska inte planteras på våra gårdar och utemiljöer. Och såklart, som en del av växtförteckningen, ska man ta hänsyn till att det alltid ska blomma över hela säsongen. 

 

Ladda ner vår växtförteckning