Vår växtförteckning

För att lära oss mer om hur vi kan bidra till den biologiska mångfalden driver Stena Fastigheter ett LONAprojekt tillsammans med HUT Skåne på Lindängen i Malmö där målet är att gynna vilda pollinatörer. För att sprida kunskapen och erfarenheterna vi lärt oss i det projektet kom bland annat idén fram om att ta fram en växtförteckning som vi delar med alla våra trädgårdsentreprenörer, medarbetare och nu även medarbetare i branschen.

Växtförteckningen ska göra det lättare att välja växter, buskar och träd som gynnar våra pollinatörer och bidrar till ökad biologisk mångfald. Växter som är inhemska prioriteras, invasiva växter ska inte planteras på våra gårdar och utemiljöer. Ta hänsyn till att det alltid ska blomma över hela säsongen.

Vår växtförteckning