Främja biologisk mångfald: Små insatser, stora resultat.

I Malmö visar vårt pilotprojekt på en av våra gårdar hur små men genomtänkta insatser kan skapa stora förändringar för den biologiska mångfalden. I rapporten om Gröna gården delar vi våra metoder, lärdomar och resultat. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Resultaten talar sitt tydliga språk – en ökning av vilda pollinatörer med imponerande 54% och upptäckten av en rödlistad art. Detta bevisar att även små insatser kan göra en betydande skillnad för vår miljö.

Gröna Gången i Lindängen i Malmö
Gröna Gången i Lindängen i Malmö

Gröna Gården på Lindängen - en rapport om hållbarhet och samverkan!

Gröna Gården på Lindängen i Malmö är ett samverkansprojekt mellan den ideella föreningen Hållbar Utveckling Skåne och Stena Fastigheter. Vår målsättning i detta projekt har varit att utforska enkla åtgärder för att påverka biologisk mångfald och social samverkan i en urban miljö. Resultatet har vi samlat i en rapport som inte bara visar på ökad biologisk mångfald, utan även fungerar som en värdefull arbetsmetod för framtida hållbarhetsprojekt.

Vårt arbetet och mål:

Stena Fastigheter har som mål att främja biologisk mångfald, och Gröna Gården har agerat som en pilotstudie inför kommande satsningar på andra gårdar inom vårt fastighetsbestånd. Vi har fokuserat på att skapa mat, bostäder och kunskapshöjande insatser för att gynna vilda pollinatörer. Genom att plantera utvalda växter, träd och buskar, samt skapa odlingslådor och testytor för ängsmark, har vi tagit konkreta steg mot en mer hållbar och levande urban miljö.

Ladda ner rapporten om Gröna Gården på Lindängen

– Något av det roligaste med projektet har varit att se utvecklingen hos våra hyresgäster. De är glada, de vattnar och umgås, och de får snabbt se resultat både från sina egna odlingar och våra större planteringar. Våra äldre hyresgäster har redan hunnit göra krusbärssaft, vinbärsgelé och skördat gräslök till midsommar. De äldre hyresgästerna pratar med de yngre och instruerar dem kring hur mat växer och vad på plantorna som kan ätas. Även den närbelagda förskolans barn kommer hit och använder skogsträdgården som läroexempel. Det är fantastiskt att se även hur relationsskapande detta projekt varit.

Michael Nevrin, förvaltare på Stena Fastigheter

Resultat av vårt arbete

  • Ökad kunskap och engagemang: Både medarbetare och hyresgäster har fått en ökad medvetenhet och engagemang kring biologisk mångfald.

  • Förbättrat grannsämja: Projektet har bidragit till en stärkt gemenskap och ökat samarbete mellan grannar på gården.

  • En vackrare gård: Gröna Gården har förvandlats med nya växtarter och en ökning av insektsarter som har gjort platsen ännu mer levande och trivsam.

  • Åtgärdspaket för framtiden: Vi presenterar tydliga mål och åtgärder som kommer att vägleda alla Stenas Fastigheter i Malmö mot en mer hållbar framtid.

  • Naturvärdesinventering och fantastiska resultat: Vi har noggrant dokumenterat och mätt våra insatser genom en naturvärdesinventering vid projektets start och avslut. Resultaten talar sitt tydliga språk – en ökning av vilda pollinatörer med imponerande 54% och upptäckten av en rödlistad art. Detta bevisar att även små insatser kan göra en betydande skillnad för vår miljö.

Inventering 2023

  • 54% ökning av vilda pollinatörer
  • 74% ökning av steklar
  • Ny art i Sverige upptäcktes (större krukmakargeting)
  • Rödlistat fjäril (sexfläckig bastard Svärmare)

Ta del av vår växtlista!

I vår växtförteckning har vi samlat tips och ideér för hur vi kan gynna vilda pollinatörer i våra områden. Ta gärna del av dem och inspireras för grönare balkonger och gårdar.

Klicka här