Tredubbling av egenproducerad solenergi

Stena Fastigheter ska bli självförsörjande på el

Stena Fastigheter genomför omfattande satsningar för att minska användningen av el och värme genom att satsa på solceller, energilager och AI-styrd värme. Under 2023 producerade vi tre gånger mer solenergi än året innan. 

Det är fint att se att våra långsiktiga satsningar på närproducerad solel redan ger resultat. Vi satsar storskaligt på solceller, i kombination med energilager för att kunna lagra solenergin när solen skiner, kapa effekttoppar, förbättra lönsamheten och minska vårt klimatavtryck, säger Cecilia Fasth, Vd och koncernchef på Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter har framgångsrikt nått sitt mål med att årligen minska energianvändningen med två procent. Mellan 2010 och 2020 överträffades målen - under tioårsperioden minskade användningen av värme med i genomsnitt 30 procent, fastighetsel med 38 procent och vattenförbrukning med 21 procent.

Investerar i innovation

Den enskilt största satsningen på solceller under 2023 är en solcellspark på tak - på 18 byggnader i Kvarngärdet i Uppsala - som kan producera 400 000 kWh/år. Sammanlagt har vi nu solceller på drygt 150 byggnader. Under förra året fortsatte Stena Fastigheter också att satsa på energilager, och installerade Sveriges största energilager byggt med återanvända batterier från BatteryLoop i Högsbo i Göteborg - där Stena Fastigheter och Ikano Bostad planerar för den nya stadsdelen Humlestaden.

AI styr värmen i fastigheterna  

Stena Fastigheter var tidigt med i utvecklingen av AI-baserad värmestyrning, och i dag styrs värmen i majoriteten av Stena Fastigheter 27 000 lägenheter med hjälp av AI. Det bidrar till att minska inköpen av fjärrvärme, ett minskat klimatavtryck samt ett jämnare inomhusklimat i lägenheterna.

– Vi har på kort tid kunnat gå från pilot till storskalig användning. Den AI-styrda värmen bidrar till minskad användning av fjärrvärme, ett minskat klimatavtryck samt ett jämnare inomhusklimat för våra kunder, det är verkligen en win-win-win, säger Peter Mikulic, Chef Digital Transformation på Stena Fastigheter.

FAKTA

Solceller och energilager
Genom satsningar på solcellsanläggningar i kombination med energilager producerade Stena Fastigheter tre gånger så mycket egen energi mot året innan: 6,3 miljoner kWh, 2023, mot cirka 2 miljoner kWh 2022.
I slutet av 2023 hade vi drygt 150 byggnader med solceller på taken.

Lång historia av minskad energianvändning
Sedan 2010 har Stena Fastigheter haft målet att minska sin energianvändning med 2 procent varje år. Det målet uppnåddes under 2023, tack vare en mer effektiv energistyrning. Redan år 2009 tog Stena Fastigheter beslut om att minska energianvändningen med 20 procent för värme, fastighetsel och vatten, mellan 2010 och 2020. Vilket uppnåddes med råge.

Självförsörjande på el
Stena Fastigheter har ett långsiktigt mål att bli självförsörjande på el. För att nå dit görs investeringar i bland annat solceller och energilager.

AI-baserad värmestyrning
Majoriteten av Stena Fastigheter 27 000 lägenheter styrs med hjälp AI-styrning. Med hjälp av en matematisk algoritm, som lär sig hur ett hus beter sig och räknar in kommande väderprognos styrs värmen automatiskt mer exakt mot hur förhållandena ser ut framåt i tiden.

Netto-noll-2045
Stena Fastigheter ska ha netto-noll klimatavtryck 2045, och minska avtrycket med 55 procent till 2030 räknat i koldioxidekvivalenter, jämfört med 2018.

Kolla gärna in vår hållbarhetsberättelse för 2023.