AI hjälper Stena Fastigheter att styra värmen i bostäderna och sänka klimatavtrycket

  18 000 lägenheter redan uppkopplade

Inom kort styrs alla Stena Fastigheters värmesystem med hjälp av AI (Artificiell Intelligens). AI-styrningen bidrar till minskad förbrukning av värme och ger samtidigt ett jämnare inomhusklimat för hyresgästerna i 26 000 lägenheter.

Nu värmer solen oss som aldrig förr men arbetet för en klimatsmart uppvärmning inför höst och vinter pågår för fullt. Allt startade som ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med forskningsinstitutet Fraunhofer-Chalmers Centre i liten skala, och redan i början av 2022 testade Stena Fastigheter att styra fjärrvärmen med hjälp av AI i ett par fastigheter i Stockholm. Beräkningar visar att bolaget då använde 10 till 15 procent mindre fjärrvärme jämfört med traditionell styrning. Nu har arbetet gått från en pilot till fullskalig drift, och i dag styrs nästan 18 000 lägenheters värme med hjälp av AI och avancerad reglerteknik. I slutet av året kommer alla 26 000 lägenheter att vara anslutna.

– Det unika i det här arbetet är att vi på så kort tid kunnat ta arbetet från pilot till storskalig användning. För att kunna komma hit har vi behövt vara djärva i våra beslut, ta till oss ny teknik och använda den tillsammans med fastigheternas befintliga anläggningar. Genom ett nära samarbete mellan Stena Fastigheter och våra partners Fraunhofer-Chalmers Centre och installatörer har vi kunnat accelerera utrullningen av AI-styrningen, säger Peter Mikulic, chef Digital Transformation på Stena Fastigheter.

Peter Mikulic, chef Digital Transformation, Stena Fastigheter

AI-lösningen har lett till ett nystartat bolag

Styrningen av värmen grundar sig i en matematisk algoritm som har tagits fram av Fraunhofer-Chalmers Centre, ett forskningscenter för industriell matematik, tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget Örebrobostäder och Stena Fastigheter med flera.  Stena Fastigheter har varit med och bidragit till att algoritmen enklare ska kunna implementeras i ett större fastighetsbestånd, liksom kommersialiseringen av lösningen, där Stena Fastigheter är det nystartade företaget Algenos första kund.

–Vi är mycket stolta över att tillsammans med Stena Fastigheter visat att det går att rulla ut vår smarta värmestyrning snabbt och i stor skala. Vi har därmed demonstrerat att Algenos lösning som är baserad på akademisk forskning vid forskningsinstitutet Fraunhofer-Chalmers Centre i samarbete med Örebrobostäder går att realisera kommersiellt. Samarbete med Stena Fastigheter och Örebrobostäder har varit helt avgörande och har gett oss värdefulla insikter om de krav och utmaningar stora fastighetsbolag står inför samt hur man möjliggör utrullning av tjänsten till stora fastighetsbestånd, säger Emil Gustavsson, vd på Algeno.

Från pilot till fullskalig drift

Under 2023 arbetar Stena Fastigheter med att trimma in AI-styrningen för samtliga bostadsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö och mot slutet av värmesäsongen kommer bolaget att göra en utvärdering av både förbrukningen och ekonomin.

– Vi kan redan nu se att styrningen har haft god effekt. Inomhustemperaturerna har blivit jämnare, vilket ger ett bättre inomhusklimat och en god boendemiljö. Genom att vi kan styra temperaturen efter vädret på ett mycket mer effektivt sätt minskar energiförbrukningen och vi sänker därmed vårt koldioxidavtryck. Ett stort steg på vägen till att halvera vårt klimatavtryck, säger Agneta Kores, vd på Stena Fastigheter i Göteborg.    

Agneta Kores, vd Stena Fastigheter i Göteborg

FAKTA

Med hjälp av algoritmen, som lär sig hur huset beter sig och tar hänsyn till kommande väderprognos, styrs värmen automatiskt mer exakt mot hur förhållandena ser ut framåt i tiden. Den traditionella styrningen har utgått från aktuell utomhustemperatur.

Arbetet med AI är ett naturligt steg i Stena Fastigheters långsiktiga arbete att minska sitt klimatavtryck (netto-noll utsläpp av växthusgaser till 2045) och minska användningen av värme, el och vatten. Vi har mellan 2010  och 2020 i genomsnitt minskat vår användning av värme med 30 procent, fastighetsel 38 procent och förbrukning av vatten med 21 procent.<

Stena Fastigheter äger och förvaltar 26 000 lägenheter, 2 000 lokaler omkring Stockholm, Göteborg och Malmö.
År 2045 ska Stena Fastigheter inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Som ett led i det arbetet ska vi till 2030 ha minskat vårt klimatavtryck med 55 procent jämfört med 2018. 

 Algeno utvecklar programvara och levererar tjänster för energioptimering för större fastighetsägare. Företaget är en avknoppning från forskningsinstitutet Fraunhofer-Chalmers Centre där teknologin har utvecklats.