Nu har Stena Fastigheter över 50 procent hållbar finansiering

– SBAB ger ut sitt första hållbarhetslänkade lån

Stena Fastigheter har tecknat ett hållbarhetslänkat lån på 1,5 Mdr, hos SBAB för att ytterligare utveckla och stärka sina kvarter. Lånet är knutet till fastighetsbolagets arbete med att skapa trygga kvarter, minskad energiförbrukning och lägre klimatavtryck i nyproduktionen. Lånet innebär att Stena Fastigheter nu har över 50 procent hållbar finansiering.

– Vi är väldigt stolta över att SBAB väljer Stena Fastigheter när de ger ut sitt första hållbarhetslänkade lån. Hållbarhetslänkade lån kopplat till social hållbarhet är en låneform vi var först i branschen med att teckna redan 2021 och idag kommer över 50 procent av vår finansiering från hållbara- och gröna lån. Vi kan visa att vårt hållbarhetsarbete bidrar till att både framtidssäkra fortsatta fastighetsvärden och minimera risk, säger Jakob Nilsson, Ekonomi- och finanschef på Stena Fastigheter.

Jakob Nilsson, Ekonomi- och finanschef på Stena Fastigheter

Bygger trygghet och nya hem

I tider när många tvingas dra i handbromsen, fortsätter Stena Fastigheter att satsa i sina kvarter. I år påbörjas 520 svanenmärkta bostäder i Göteborg, det sociala hållbarhetsarbetet förstärks med fler relationsförvaltare, samtidigt som det görs stora investeringar i bland annat AI-styrda värmesystem, solceller och energilager för att minska förbrukningen av värme och el.

Första hållbarhetslänkade lånet för SBAB

För SBAB är det första gången som banken ger ut ett hållbarhetslänkat lån.

– Betydelsen av ökad trygghet i våra bostadsområden, liksom klimatets förödande effekter på miljön, har inte undgått någon. Vår ambition är att tillsammans med våra kunder driva såväl den sociala som miljömässiga utvecklingen i en positiv riktning. Genom vårt hållbarhetslänkade lån, där Stena Fastigheters ambitiösa mål inom klimatområdet och tryggare boende är grunden för avtalet, kommer vi i nära samarbete kunna bidra till Stena Fastigheters hållbarhetsarbete, säger Stefan Andersson, chef för affärsområdet Företag & Brf på SBAB.

– Stena Fastigheter har både sociala KPI:er och en modell för sociala investeringar baserad på ett långsiktigt ägande, aktiv platsanalys och goda samarbeten. Varje år investerar vi över 2 miljarder i våra områden i såväl nyproduktion som upprustning av det befintliga fastighetsbeståndet. Genom finansieringen hos SBAB linjerar vi investeringarna direkt mot våra ambitioner inom Agenda 2030 så väl som Netto noll 2045, säger Cecilia Fredholm Vaarning, Chef Hållbara affärer, Stena Fastigheter.

 

BAKGRUND

Stena Fastigheter har 26 300 hyresbostäder och 2 000 kommersiella hyresgäster. Utöver det planeras för 1000 nya bostäder per år framöver.

Lånet hos SBAB är kopplat till KPI:er kring trygghet i kvarteren, energieffektivisering och minskat klimatavtryck i produktionen av nya bostäder och utgår från Stena Fastigheters väsentlighetsanalys. Stena Fastigheter har sedan 2018 tidigare linjerat sina klimatmål mot 1,5-gradersmålet med mål att nå netto noll 2045. Sedan 2010 har bolaget minskat sin energiförbrukning med över 35 procent.

Mer om Stena Fastigheters trygghetsarbete.
Tidigare hållbarhetslänkat lån, baserat på tryggheten i kvarteren, via Handelsbanken.