Trygga kvarter – grunden i vårt arbete

Att investera i trygghet är att investera i framtiden. Ett kvarter som är tryggt och trivsamt har framtidstro, här vill människor bo och bo kvar länge. Vi vet och vi ser effekten. Den sociala hållbarheten är en del av vårt DNA och i över 20 år har vi utvecklat vårt arbetssätt med avstamp i löpande investeringar och relationsförvaltning.

Trygga kvarter är grunden till social stabilitet och en positiv utveckling för de som bor där. Detta eftersom trygghet påverkar både trivsel och stolthet. Tryggheten är både relationell och platsspecifik. Det handlar bland annat om grannar som känner varandra, bra belysning, aktiviteter på gårdarna, rent och snyggt både i tvättstuga och på lekplatsen. Ett starkt föreningsliv, fritidsaktiviteter och ett första jobb. Listan kan göras lång.  

Vi vet att som fastighetsägare har vi en stor påverkan på kvarterens utveckling. Vi har en unik position. Vi finns nära människor, på deras hemmaplan, i deras hem och kvarter, och vi kommer att stanna kvar. Därför är det självklart för oss att göra omfattande investeringar både i fastigheter, gårdar och relationsförvaltning. Vi har en beprövad metodik som vi utgår från, vi har egen personal på plats och det vi gör gör vi långsiktigt och i samverkan med andra. 

Vårt arbetssätt relationsförvaltning i kombination med ett långsiktigt ägande och omfattande fysiska och sociala investeringar gör att vi är motorn i områdets utveckling.

Arbetet har gett resultat – de senaste 10 åren har Stena Fastigheters kvarter haft en stabil utveckling inom trygghet. När vi nu vet att vårt arbetssätt ger resultat över tid, känner vi oss trygga med att knyta vår finansiering till en fortsatt positiv utveckling, vilket vi gjort genom ett unikt hållbarhetslån. 

VÅRT TRYGGHETSARBETE PÅ 1 MINUT

  • Långsiktig ägande och egen förvaltning med stort engagemang i områdesutvecklingen är grunden för tillit och trygghet i kvarteret.
  • Eftersom vi är en långsiktig ägare blir investeringar i den fysiska miljön med trevliga gårdar, lekplatser och belysningar självklara, såväl som investering i upprustning och nyproduktion. Varje år investerar vi runt 3 miljarder i våra områden.
  • Våra städer behöver unga med framtidstro och därför satsar vi på barn och unga i våra kvarter med bland annat läxhjälp, jobb och fritidsaktiviteter. Vi tar emot över 500 feriejobbare varje år, på 330 anställda.
  • Grunden till dialogarbetet utgår från lokala behov och förutsättningar. 
  • Eftersom hållbarhetsfrågorna är komplexa bygger vi goda samarbeten med andra aktörer som delar visionen för ett tryggt och trivsamt område. Tillsammans stärker vi våra städer!

Här hittar du fler initiativ och samarbeten