Trygghetsrapporten

Vi på Stena Fastigheter vill stärka de städer vi finns i, och för oss är ansvarsfulla och långsiktiga relationer grunden för ett hållbart samhälle. Där vi har våra hus vill vi stanna länge och vara en drivkraft för att hela området ska utvecklas. Tryggheten är en viktig grundsten och därför arbetar vi aktivt med detta i alla våra kvarter. Arbetet sker i nära dialog med hyresgäster, föreningar, stadsdelarna, polis och skola. Det är ett arbeta som sker genom vår relationsförvaltning, något vi startade med för över 20 år sedan. 

 

Lägesbild och handledning

I december 2021 presenterades rapporten Så skapar vi socialt välmående bostadsområden. Framtagandet är ett branschinitiativ som syftar till att metodutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Bakom rapporten står branschorganisationen Fastighetsägarna och Fastighetsakademien och författare är Stiftelsen Tryggare Sverige och sociolog Maria Wallin.

 

Trygghetsrapporten visar en lägesbild över trygghetsproblematiken i västsveriges utsatta områden. Därefter följer en handledning för hur fastighetsägare kan arbeta för att minska problemen och skapa socialt välmående bostadsområden. Stena Fastigheter har bidragit med sina utmaningar och erfarenheter kring olika åtgärder.

 

 

En god förvaltning med lokal närvaro

Trygghetsrapporten lyfter vikten av att ha en god förvaltning med lokal närvaro. Genom att finnas på platsen får man god kunskap,  ser vad som sker och de boende har nära till fastighetsägaren. Skadegörelse ska åtgärdas snabbt, både för att saker ska fungera men även för att visa de boende att man bryr sig, vilket i sin tur skapar ett grannskap där man månar om sitt kvarter. Våra förvaltare och fastighetsvärdar finns på plats i området, nära de boende. Det gör att vi lär känna våra hyresgäster ser vad som fungerar och kan vara snabba på att åtgärda det som behövs. 

Ständig utveckling

Vi tar löpande hand om våra kvarter och utvecklar dem. Det handlar bland annat om att renovera lägenheter, sätta in utegym och grillplatser på gården, installera elektroniska passersystem, förstärka skalskyddet och säkerställa att det finns bra belysning både på gården och inne i trapphusen. Vi håller rent och snyggt för att skapa stolthet över sitt kvarter. Vi tillför nya bostäder, skolor och lokaler till området. Vi gör omfattande investeringar, varje år investerar vi runt 3 miljarder i våra områden.

Aktiv relationsförvaltning

För över 20 år sedan startade vi vår relationsförvaltning. Syftet, då som nu, är att skapa kvarter där människor trivs, känner sig trygga, och vill stanna var länge. I praktiken innebär det att vi driver frågor som är bra för kvarteret, området och människorna som bor eller jobbar där. Vi gör det tillsammans med andra, som våra hyresgäster, föreningar och offentliga aktörer. Främst arbetar vi inom fyra områden; trygghet, arbete, skola och fritid. Och vi fokuserar på aktiviteter för barn och unga i våra kvarter. Vi arbetar också med insatser som främjar vår demokrati. 

 

Sociala aktiviteter

Genom att programmera det offentliga rummet och tillföra funktioner och aktiviteter skapas förutsättningar för att olika människor ska vilja och kunna vistas på platsen, skriver Trygghetsrapporten. Vi på Stena Fastigheter arbetar aktivt med att skapa gårdar där det är liv och rörelse. Våra hyresgäster ska vilja och kunna vara ute på gården. Därför kan man i våra kvarter hitta utegym, grillplatser, fotbollsplaner, lekplatser och sköna sittplatser. Vi anordnar också olika aktiviteter tillsammans med våra hyresgäster, för att lära känna varandra bättre. Vi odlar, har grannkalas, spelar kubb och fixar cyklar.   

 

Dialogen är grunden

Dialog är grunden i vår relationsförvaltning. Genom att prata med våra hyresgäster och lyssna på deras synpunkter får vi veta vad som fungerar och inte, och hur vi kan utveckla kvarteret på bästa sätt. Samtalen bidrar till goda relationer, trivsel och trygghet. Om det ska ske förändringar i kvarteret, som en renovering eller nyproduktion, har vi boendedialog där vi samtalar kring detta. De boende har bra kännedom om sitt kvarter och ger oss värdefulla insikter.  

 

Jobb till unga

Trygghetsrapporten lyfter möjligheten att genomföra olika insatser för att skapa arbetstillfällen för ungdomar. Vi på Stena Fastigheter erbjuder ungdomarna i våra kvarter sommarjobb, total över 300 jobb varje år. På senare tid har vi även lagt till feriejobb och lovjobb. Jobbet ger våra unga hyresgäster en första rad på cv, en inblick i arbetslivet, och en framtidstro. 

 

Samverkan med andra

Trygghetsrapporten menar att en grundförutsättning för att lyckas i det lokala trygghetsskapande arbetet är att etablera en god samverkan med andra lokala aktörer. Vi instämmer, och kan se positiva effekter av långsiktig och nära samverkan med aktörer som andra fastighetsägare, ideella föreningar, näringsliv, stadsdelen, polisen och våra hyresgäster. Tillsammans med andra genomför vi bland annat trygghetsvandringar, fritidsaktiviteter och läxhjälp.