Stena Fastigheter först ut i Sverige

Tecknar hållbarhetslån baserat på trygghet i kvarteren

För första gången någonsin ger Handelsbanken ett hållbarhetslån, där arbete med trygghet ligger som grund. Lånet på 500 MSEK tas av Stena Fastigheter som arbetat systematiskt med social hållbarhet i över 20 år. Lånet kommer att användas till att utveckla Stena Fastigheters kvarter.

– Som långsiktig fastighetsägare känner vi oss säkra på att vårt trygghetsskapande arbete i kombination med ett långsiktiga ägande ger en positiv effekt i våra kvarter. Det här lånet är en viktig markör för oss, det ger en verifikation på att vårt arbete noteras av andra.  Lånet har ett innovativt upplägg med en tydlig länkning till utvecklingen av trygghet i våra områden. Vi är stolta över att ta vår hållbara finansiering till nästa nivå tillsammans med Handelsbanken, säger Jakob Nilsson, CFO Stena Fastigheter.

Hållbar investering

Stena Fastigheter ses som en hållbar investering av finansmarknaden med grön finansiering som standard. Nu tar bolaget nästa steg och tecknar sitt första hållbarhetslån med social koppling.  Lånet om 500 MSEK hos Handelsbanken är länkat till både sociala och miljömässiga variabler som följs upp årligen. Det här är första gången Handelsbanken ger ut ett lån där sociala parametrar kopplade till trygghet ingår i uppföljningen.

–  Vi är glada att kunna ge Stena Fastigheter incitament i deras hållbarhetsarbete och i synnerhet inte bara för miljömässiga mål utan även sociala åtgärder och skapande av trygghet i bostadsområden. Stena Fastigheter gör nu ett ännu tydligare åtagande för sina hållbarhetsmål genom att koppla dessa till finansieringen. Tillsammans kan vi bidra till en ökad samhällsnytta, säger Anna Lindvetter, rådgivare inom hållbar finansiering på Handelsbanken.

Hållbarhetslänkningen i lånet utgår från Stena Fastigheters väsentlighetsanalys med trygghet, klimatavtryck och energieffektivitet i fokus. Konkret innebär det en reducering av klimatavtrycket i nyproduktionen, liksom energieffektivitet i ordinarie förvaltning. Lånet omfattar således Stena Fastigheters största hållbarhetsutmaningar: minskat klimatavtryck och ökad trygghet. Stena Fastigheter har sedan tidigare linjerat sina klimatmål mot 1,5-gradersmålet med mål att halvera klimatavtrycket till 2030. Sedan 2010 har bolaget minskat sin energiförbrukning med över 30%.

– Det ska vara lätt att leva hållbart hos Stena Fastigheter och vi investerar över 3 miljarder om året i våra områden. I dag finns en mängd olika låneprodukter och det som sticker ut här är att vi linjerar direkt till våra ambitioner inom Agenda 2030 med mål 16, 11, 7 och 3. Genom att investera smart, bygga vidare på goda samarbeten och den kunskap vi har inom social hållbarhet så stärker vi kvarteren vi verkar i, säger Cecilia Fredholm Vaarning, kommunikation- och hållbarhetschef Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter - utvecklar städer och förvaltar med omtanke

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 26 000 bostäder och 1 250 lokaler i storstadsregionerna. Utomlands ägs och förvaltas fastigheter via Stena Real Estate. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och genom arbetssättet relationsförvaltning sker områdesutvecklingen tillsammans med de boende och andra intressenter för att skapa attraktiva områden där människor trivs och bor kvar länge.

Jakob Nilsson, Ekonomi- och finanschef

Cecilia Fredholm Vaarning, kommunikation- och hållbarhetschef