Samhällsmatchen

- matchen utanför de kritade linjerna

Vi är stolt huvudpartner till Samhällsmatchen!

Sedan 2019 har Stena Fastigheter varit huvudpartner till Hammarby Fotbolls sociala initiativ Samhällsmatchen. Samhällsmatchen handlar om matchen utanför de kritade linjerna och vad vi, tillsammans med Hammarby Fotboll, konkret kan göra för våra samhällsutmaningar och bidra till ett bättre samhälle.

Samhällsmatchen erbjuder en rad olika aktiviteter och initiativ året om och försöker hela tiden komma på nya sätt att bidra till samhällsnyttan. Skolbesök, karriärsdagar, klasskamp, integrationsprogram, föreläsningar är flera av de aktiviteters som görs inom Samhällsmatchen. Utöver detta är Sommarjobbsmässan och Blåljusmatchen våra största initiativ i samarbetet.

Samhällsmatchen 2023:

När vi nu blickar tillbaka på året som gått kan vi se att vi återigen tagit vårt partnerskap till nästa nivå. När vi gick in i året var vår ambition att i större utsträckning verka lokalt i de områden där vi verkar för att kunna nå ut till ännu fler och växla upp. 

  • Samhällsmatchen anordnade 20 skolbesök under 2023. Besöken har som syfte att inspirera och motivera barn att följa sina drömmar.
  • Sommarjobbsmässan 2023 drog 685 besökare som matchades med 30 utställande företag.
  • Den årliga fotbollsturneringen Klasskampen resulterade i 195 deltagare som representerade 15 skolor i södra Stockholm. 
  • Totalt genomfördes 251 spontanfotbollskvällar i 14 områden. 
  • Spontanfotbollen hade totalt 7885 besökare. 
  • Under karriärmässan i oktober kom ca 700 besökare.
  • På den stora Blåljusmatchen på Tele2 Arena deltog 130 ungdomar och blåljuspersonal.
  • Pre-games inför Blåljusmatchen arrangerades i Östberga, Skarpnäck, Fisksätra och Skärholmen. Totalt deltog 221 ungdomar och blåljuspersonal.

Goda relationer är grunden för ett hållbart samhälle och när vi utvecklar socialt hållbara städer gör vi det i nära samverkan med andra aktörer. Med Hammarby och Samhällsmatchen kommer våra kvarter bli en del av något större och tillsammans ska vi öka tryggheten, få fler i sysselsättning och öka jämlikheten i vårt gemensamma upptagningsområde, Söderort.

Sarah Pettersson, Relationsförvaltare på Stena Fastigheter Stockholm

Våra initiativ tillsammans med Samhällsmatchen

Tillsammans blir vi en katalysator för stadsutvecklingen i vårt gemensamma upptagningsområde. Stena Fastigheter gör redan idag väldigt mycket i samhället och när vi binder ihop deras Relationsförvaltning med Samhällsmatchen kommer vi kunna göra än mer nytta i vårt upptagningsområde i Söderort

Markus Nilsson, vice vd för Hammarby Fotboll och verksamhetsansvarig för Samhällsmatchen.

Större samarbeten blir till större samhällsnytta!

Genom att två stora aktörer, såsom Hammarby Fotboll och Stena Fastigheter, krokar arm kan vi maximera våra möjligheter att skapa samhällsnytta och på sikt även bidra till vår egna affärsnytta.

2019 var det året som vi tog ett beslut om att ingå vårt största samarbete hittills inom relationsförvaltningen. Vi blev huvudpartner till Hammarby Fotbolls sociala engagemang Samhällsmatchen. 
Det har funnits flera anledningar till samarbetet. Dels verkar vi i samma områden. Hammarby Fotbolls varumärke är som starkast i Stockholms södra områden och Stena Fastigheter har stora bostadsbestånd i ett flertal av dessa områden såsom Haninge, Sköndal och Skärholmen. Vi delar dessutom många målsättningar med vårt sociala engagemang som bland annat innefattar arbetsmarknadsinsatser samt hälsofrämjande satsningar för barn och ungdomar. 

Det övergripande målet med samarbetet är att öka tryggheten, minska skadegörelsen, få fler i sysselsättning samt att minska ojämlikheten i våra bostadsområden. Både Stena Fastigheter och Hammarby Fotboll kommer att mäta och redovisa alla resultat från Samhällsmatchen.

Goda relationer är grunden för ett hållbart samhälle. När vi utvecklar socialt hållbara städer gör vi det tillsammans med andra. Vi har en nära samverkan med andra fastighetsägare, kommuner och lokala aktörer i närområdet. Våra kvarter är en del av något större – och det som är bra för området är bra för oss. Därför är passar Samhällsmatchen oss som handen i handsken

PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.

Samhällsmatchens hemsida

Samhällsmatchen