Stena Fastigheter tecknar hållbarhetslänkade lån hos SEB på 2,7 miljarder

Nu har vi 75 procent hållbar finansiering

Stena Fastigheter har tecknat hållbarhetslänkade lån hos SEB på 2,7 miljarder för att ytterligare stärka och utveckla sina kvarter. Vi är en långsiktig stadsutvecklare och lånen är knutna till vårt arbete med att skapa trygga kvarter, sänka förbrukningen av energi och minska klimatavtrycket i nyproduktionen.

– Vi är glada över att SEB vill koppla en så stor volym av finansiering till vårt hållbarhetsarbete. Jag ser det som ytterligare en bekräftelse på att vårt ambitiösa arbete inom social- och grön hållbarhet bidrar till en fortsatt stabil utveckling av våra kvarter och fastighetsvärden, säger Jakob Nilsson Ekonomi- och finanschef på Stena Fastigheter.

De hållbarhetslänkade lånen hos SEB innebär att Stena Fastigheter nu har 75 procent hållbar finansiering, där 60 procent är hållbarhetslänkade lån kopplade till social hållbarhet och 15 procent är så kallade gröna lån.

 – Vi är stolta och glada över förtroendet att länka lån i SEB till Stena Fastigheters utvalda hållbarhetsindikatorer där räntevillkoren anpassas efter måluppfyllelse och skapar incitament att fortsatt driva bolagets strategiska arbete inom grön och social hållbarhet, och resan mot målet att uppnå 100 procent hållbar finansiering, säger Charlotta Prytz Hedström, Client Executive på SEB.

FAKTA OCH BAKGRUND

Lånet hos SEB är kopplat till KPI:er kring trygghet i kvarteren, energieffektivisering och minskat klimatavtryck i produktionen av nya bostäder och utgår från Stena Fastigheters väsentlighetsanalys. Stena Fastigheter har sedan 2018 tidigare linjerat sina klimatmål mot 1,5-gradersmålet med mål att nå netto noll 2045. Sedan 2010 har bolaget minskat sin energiförbrukning med över 35 procent. Stena Fastigheter har arbetat med social hållbarhet i över 20 år, genom arbetssättet relationsförvaltning. Det sociala hållbarhetsarbetet utgår från FN:s globala hållbarhetsmål och har brutits ned till fyra fokusområden: trygghet, arbete, skola, fritid.

Stena Fastigheter var först ut i branschen att 2021 teckna ett lån kopplat till social hållbarhet, då hos Handelsbanken. Stena Fastigheter har också hållbarhetslänkande lån hos SBAB och Swedbank.

Stena Fastigheter har 27 000 hyresbostäder och 2 000 kommersiella lokaler i och omkring Sveriges storstäder. Utöver det planeras för 1 000 nya bostäder per år framöver.