Vi lyfter vårt arbete i ny berättelse om hållbarhet

2020 var året då Stena Fastigheter tog emot 356 talangfulla sommarjobbare, minskade klimatavtrycket genom smart användning av energi, och det var året då våra satsningar ledde till priset: Årets fastighetsbolag. Nu lanserar vi vår hållbarhetsberättelse för 2020!

– 2020 ställde vi inte in, vi ställde om och ställde upp. Vi anställde fler sommarjobbare än någonsin, vi skapade nya aktiviteter för våra hyresgäster med förhoppningen om en bra sommar, och vi skapade många nya hem i våra kvarter. I berättelsen lyfter vi goda exempel från 2020, men visar också på utmaningar och vår målsättning framåt, säger Cecilia Fasth, koncern-VD Stena Fastigheter.

Tryck på bilden så kommer du till hållbarhetsberättelsen i PDF-format.

Stärker hållbarhetsarbetet

Stena Fastigheter är en långsiktig fastighetsägare som tar hand om sina kvarter för att människor ska bo och jobba här under lång tid. För över tjugo år sedan startade vi vårt arbete med sociala hållbarhet (relationsförvaltning), för att skapa bra förutsättningar för människor att trivas och känna sig trygga där de bor. I dag är relationsförvaltningen ett arbetssätt som präglar alla anställda. I hållbarhetsberättelsen visar vi på bredden i vårt arbete som grundas i FN:s globala hållbarhetsmål för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

– De hållbarhetsaspekter som vi har störst möjlighet att påverka är klimatet och trivseln i våra kvarter. Vi ska sänka vårt klimatavtryck och utveckla våra kvarter till att bli ännu mer trivsamma, samtidigt som vi ökar antalet bostäder och boende i kvarteren. Det är ett ambitiöst åtagande som vi tror att vi kan lyckas med, tack vare vår relationsförvaltning och långsiktiga ägande, säger Cecilia Fredholm Vaarning, hållbarhetschef på Stena Fastigheter.

De senast åren har vi förstärkt vårt hållbarhetsarbete, bland annat genom att sätta fokus på klimatfrågan. Företaget ska halvera sitt klimatavtryck till 2030.

– Genom att årligen ge ut en hållbarhetsberättelse stärker vi vårt arbete ytterligare. Berättelsen belyser och synliggör det vi gör, både för oss själva och för våra kunder och samarbetspartners, säger Cecilia Fasth, koncern-VD.

FAKTA

  •  Vi introducerar nu vår hållbarhetsberättelse. Det är en fördjupning av de resultat som redovisas i Stena-koncernens årsredovisning.
  •  I hållbarhetsberättelsen kan du bland annat ta del av hur vi jobbar på kvartersnivå, och läsa om goda exempel från Göteborg, Stockholm och Malmö.
  • Vi har i över tjugo år arbetat med relationsförvaltning, vilket är företagets arbetssätt för att skapa kvarter där människor trivs, är trygga och vill stanna länge.
  •  Mellan 2010 och 2020 minskade företaget sin energiförbrukning med 30 procent.
  • Vi utsågs till Årets fastighetsbolag bostad 2020, på Fastighetsgalan.
  • Vi är ett av Sveriges största privatägda bostadsbolag, med 26 000 hyreslägenheter och drygt 1 200 lokaler, i och omkring Göteborg, Stockholm och Malmö.
    Vi utvecklar staden med omtanke
Hoppa över tabell

2020 ställde vi inte in, vi ställde om och ställde upp. Vi anställde fler sommarjobbare än någonsin, vi skapade nya aktiviteter för våra hyresgäster med förhoppningen om en bra sommar, och vi skapade många nya hem i våra kvarter. I berättelsen lyfter vi goda exempel från 2020, men visar också på utmaningar och vår målsättning framåt

De hållbarhetsaspekter som vi har störst möjlighet att påverka är klimatet och trivseln i våra kvarter. Vi ska sänka vårt klimatavtryck och utveckla våra kvarter till att bli ännu mer trivsamma, samtidigt som vi ökar antalet bostäder och boende i kvarteren. Det är ett ambitiöst åtagande som vi tror att vi kan lyckas med, tack vare vår relationsförvaltning och långsiktiga ägande