Hållbarhetsberättelsen 2022

Läs om våra mål, resultat och arbetssätt kring hållbarhet

Ladda ner Hållbarhetsberättelsen 2022

Framtidstron bor hos oss

Stadsutveckling med omtanke betyder samverkan, dialog och löpande investeringar i våra kvarter. Det betyder också ett långsiktigt ägande där hållbarheten är en given del av kärnaffären. Kvarter där det lätt att leva och arbeta hållbart och där vi tar vara på vår unika position som fastighetsägare. Mitt i människors vardag kan vi ha en positiv påverkan på miljö, klimat och energi, trygghet och trivsel.

Stena Fastigheter är motorn för utveckling i våra kvarter. Som fastighetsägare och stadsutvecklare har vi en unik roll. Vi verkar mitt människors vardag och skapar attraktiva hem och arbetsplatser. Vi driver en långsiktig, hållbar, förändring och samverkansarbetet är helt givet för att nå verklig effekt.

Cecilia Fasth, koncernchef och VD Stena Fastigheter Cecilia Fasth, koncernchef och VD Stena Fastigheter

Stena Fastigheter utvecklar fastigheter, områden och städer med omtanke om människor och miljö, en omtanke som vi har praktiserat i 20 år genom vår relationsförvaltning. Det är summan av allt vi gör som sätter ett positivt och hållbart avtryck i såväl våra kvarter som i städerna vi är verksamma i. Varje år gör vi omfattande investeringar i våra kvarter. Utöver det driver vi frågor som är bra för kvarteret, området, städerna och människorna som bor eller jobbar där. Våra hållbarhetsmål når vi tillsammans med andra och vi vill kroka arm med aktörer som vill det samma som vi. Ett steg i taget, i samverkan och dialog, driver vi utvecklingen i våra kvarter.  Det ger ett långsiktigt resultat för alla.

Hållbarhetsberättelsen 2022

Varje år släpper vi vår hållbarhetsberättelse. Där samlar vi våra goda exempel under året och man får även ta del av våra mål, resultat och arbetssätt kring hållbarhet.