Stadsutveckling med omtanke - ett hållbart resultat 2021

Vår hållbarhetsberättelse 2021 visar mål, resultat och arbetssätt kring hållbarhet.

Tillsammans är grejen!

Med ett långsiktigt perspektiv och goda relationer med omvärlden lägger vi grunden för ett hållbart samhälle. Vi vill stanna länge där vi har våra hus och jobbar med vårt hjärta samtidigt som vi tar hand om våra tillgångar.   

Stadsutveckling för mig är när man släpper taget om det enskilda projektet och jobbar aktivt med utvecklingen av ett helt kvarter eller område tillsammans med dem som bor och verkar där. Så att det blir en intressant del av staden att leva och vara i.

Cecilia Fasth Cecilia Fasth

När vi förtätar områden som vi redan äger kan vi tillföra sådant som saknas, som äldre- boenden, skolor, närservice eller schyssta arbetsplatser. Vi blandar olika upplåtelseformer och mixar hyresrätter med bostadsrätter, coliving-lägenheter eller radhus som man äger. Genom att stötta där det behövs blir våra områden bättre att leva och vistas i. Vi har arbetat målmedvetet och systematiskt med relationsförvaltning i över 20 år. Det tänker vi fortsätta med, samtidigt som vi höjer ambitionerna för vårt redan ambitiösa miljöarbete.

Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter