Hållbarhetsberättelsen 2022

Stora framsteg i arbetet med klimatsmart renovering

Genom tydliga och ambitiösa mål, engagerade medarbetare och ett omfattande arbete med att inkludera leverantörsledet rör sig Stena Fastigheter mot uppställda hållbarhetsmål.
I år gör vi stora framsteg i arbetet med renoveringar av våra lägenheter. Genom att analysera en lägenhet, prioritera val utifrån klimatpåverkan och genom att testa olika lösningar har vi lyckats sänka vår påverkan med 39 procent per kvadratmeter boyta, säger Cecilia Fasth, VD och koncernchef på Stena Fastigheter.

Sedan år 2020 klimatberäknar Stena Fastigheter material och arbeten i alla projekt, för att kunna prioritera rätt. I klimatberäknade projekt med tillhörande processer kommer nu positiva resultat, allra bäst går det i klimatberäknade lägenhetsrenoveringar där avtrycket minskat med 39 procent jämfört med 2018.
Samtidigt färdigställdes fler lägenheter i nyproduktionen mot tidigare år, varför det totala klimatavtrycket blir högre än 2021, trots att bolagets avtryck av CO2e per kvm nyproducerad BTA minskat med 11 procent.

- Vi har hittat en modell som ger ett minskat klimatavtryck både inom renovering och nyproduktion, den håller vi tag i. Vi kommer också fortsätta investera i vår egen sol-el och att koppla upp våra fastigheter med AI-styrning av energiförbrukning. Det gör att vi fortsätter röra oss framåt i scope 2, där vi mer än halverat avtrycket jämfört med 2018, säger Cecilia Fasth, VD och koncernchef, Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter har höjt ambitionsnivån och linjerar nu mot Netto-noll 2045. Minskning av klimatavtrycket ska vara 55 procent till 2030 och fler hyresgäster ska känna sig trygga och trivas där de bor. Genom att tillämpa en långsiktig förändringsteori för prioritering av sociala investeringar och partnerskap med andra aktörer påverkas tryggheten i kvarteren till det bättre.

- Som fastighetsägare och stadsutvecklare har vi en unik roll att stärka kvarten och göra våra kunders liv tryggare, trivsammare och mer hållbart. Under året skapades 441 egna feriejobb till unga som bor hos Stena Fastigheter och ytterligare 535 jobb genom samarbetspartners. Vi vill ta vara på ungas framtidstro och öppna de dörrar vi kan. Vi fortsätter investera i våra kvarter, säger Cecilia Fredholm Vaarning, Chef hållbara affärer, Stena Fastigheter.

Du hittar hållbarhetsberättelsen i sin helhet här

Ladda ner Hållbarhetsberättelsen 2022

Goda hållbarhetsnyheter från Stena Fastigheter 2022:

Fler lägenheter med lägre klimatavtryck

Rekordår för klimatsmart energi

Framtidstron bor hos oss

Stena Fastigheters tre främsta hållbarhetsmål

Ladda ner Hållbarhetsberättelsen 2022