Vår förändringsteori

Vi har formulerat en förändringsteori som tydliggör sambanden mellan våra insatser och de sociala effekter vi vill uppnå. Teorin har starkt stöd i aktuell forskning om boendemiljöer. Vår förändringsteori ligger till grund för samtliga projekt, områdesstrategier och hållbarhetslänkade lån.

Vår modell

Förändringsteorin ger effekt! Vi mäter och följer upp, justerar, investerar och håller i över tid. Förändringsteorin ger en systematik och struktur som gör att vi kan ta oss an samhällsutmaningar. Se modellen nedan.

Stena Fastigheters förändringsteori
Stena Fastigheters förändringsteori

Det tar en by

Strategiska partnerskap och samverkan är avgörande för att nå de resultat som vi vill åstadkomma. Vår förändringsteori med bas i över 20 år av Relationsförvaltning systematiserar det arbetet. Genom att kroka arm med aktörer som delar vår vision kan vi framgångsrikt utveckla våra städer. Det krävs strategi, analys och en stark och kontinuerlig närvaro för att lyckas. Vi utformar alltid våra insatser utifrån lokala förutsättningar. Vårt framgångsrecept är att vi tar aktiva och medvetna beslut som är baserade på forskning och att vi följer upp projekt från start till mål. Tillsammans förändrar och utvecklar vi samhället i en positiv riktning. Haninge, Hermodsdal, Fisksätra och Tynnered är exempel på områden där vi verkat över lång tid och samtidigt samarbetat med andra aktörer för att driva igenom förändring. Resultatet har blivit att alla områdena har stärkts och förbättrats socialt.

Som fastighetsägare och stadsutvecklare har vi en unik roll att stärka kvarten och göra våra kunders liv tryggare, trivsammare och mer hållbart. Vi är motorn för utveckling i våra kvarter och idag har alla kvarter strategiplaner – en lokal väsentlighetsanalys kopplad till dialog och investeringar. Alla projekt och all nyproduktion omfattas av hållbarhetsarbetet, målsätts och följs upp. Det ger en systematik och struktur som gör att vi kan ta oss an samhällsutmaningar.

- Cecilia Fredholm Vaarning, Chef Hållbara affärer

Förändring i praktiken

Med vårt arbete i Fisksätra i Stockholm som exempel

Förändringsteorin i praktiken - Göteborg
Förändringsteorin i praktiken - Göteborg
Förändringsteorin i praktiken - Malmö
Förändringsteorin i praktiken - Malmö
Förändringsteorin i praktiken - Stockholm
Förändringsteorin i praktiken - Stockholm

Sociala KPI:er

Sociala KPI:er spelar en viktig roll i fastighetsbranschen eftersom de hjälper oss  somfastighetsägare och stadsutvecklare att följa och utvärdera hur olika kvarter presterar när det gäller social hållbarhet och välbefinnande. Dessa mätvärden kan användas för att identifiera områden som behöver resurser och extra insatser mest. Detta främjar en mer jämlik och socialt hållbar stadsutveckling som tar hänsyn till de specifika behoven och förutsättningarna i olika delar av staden.

Sociala KPI:er i fastighetsbranschen inte bara viktiga för att uppfylla hållbarhetsmål och lagkrav, utan de kan också påverka fastighetens värde, attraktivitet och den långsiktiga lönsamheten. Genom att fokusera på social hållbarhet kan vi i fastighetsbranschen spela en betydande roll i att skapa samhällen som främjar människors välbefinnande och hållbar utveckling.

Social hållbarhet i branschen

Strategisk samverkan ses alltmer som en framgångsfaktor när branschen analyseras av Sofie Nachemson- Ekwall, doktorand Social hållbarhet på PwC.

Läs rapporten

De transformativa fastighetsbolagen målsätter det sociala hållbarhetsarbetet, investerar i trygghetsskapande aktiviteter, engagerar sig i platssamverkan, arbetar med dialog och lutar sig mot forskning. Och genom att arbeta så, gynnas de ekonomiska värdena. Kortsiktigt och långsiktigt.

- Utdrag från PWC rapport om social hållbarhet i fastighetsbranschen