Ett sommarjobb kan betyda så mycket

Varje år erbjuder vi över 600 ferie- och extrajobb till våra ungdomar som är mellan 16 och 20 år och bor i våra bostadsområden. Största delen av jobb erbjuder vi under sommaren. Vi erbjuder jobb hos oss där ungdomarna bidrar till att hålla områdena fina, trygga och trivsamma. Med vårt stora nätverk och våra samarbetspartners möjliggör vi även för arbetstillfällen hos andra.

Vi lever i en tid när många unga människor har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Ett bra första jobb kan vara avgörande. När du vet att du bidrar och får betalt för det så ser du ljusare på framtiden. Att få en första rad på cv:t gör verkligen skillnad.  

Vi erbjuder ferie- och extrajobb över hela året där ungdomarna får arbeta med att hålla våra kvarter fina, trivsamma och trygga. Vi arbetar även med ett brett kontaktnät av företag och organisationer som vill rekrytera. Genom att arbeta brett med jobbmöjligheter som feriejobb, praktik, lärlingsplatser och sociala klausuler vid upphandlingar kan vi hålla god kvalitet, bredda arbetsmarknaden med andra typer av jobb och skapa fler arbetstillfällen för våra ungdomar.  

Våra leverantörer, kunder och samarbetspartner kan hänga på. Tillsammans med våra samarbetspartners ordnar vi sommarjobbsmässor, karriärdagar och mycket mer.  
 
Genom goda relationer till unga kan vi hjälpa fler företag att rekrytera framtidens talanger. 
Och vi vet att fler jobb bidrar till en ökad trygghet. Genom att anställa unga får de möjlighet till en meningsfull sysselsättning som ger framtidstro. På så vis minskar även risken att de hamnar i destruktiva miljöer.  

Vi tar in lika många sommarjobbare som vi har anställda. För oss är det viktigt att ge unga bra framtidsutsikter och en bra start i arbetslivet.

Cecilia Fasth, vd och koncernchef på Stena Fastigheter AB. Cecilia Fasth, vd och koncernchef på Stena Fastigheter AB.

 

Tips till företag som vill komma igång att anställa unga på lov!

  1. Våga anställa. Tänk långsiktigt och anställ på sjysta villkor med avtalsenlig lön. Genom ferie- och extrajobb hittar ni framtidens talanger.
  2. Ta hjälp av en aktör som känner ungdomar i det område du vill rekrytera från. Vi på Stena Fastigheter rekryterar bland våra boende, via skolor och fritidsgårdar i våra kvarter samt genom att kroka arm med andra. 
  3. Påbörja planeringen av arbetsuppgifterna i tid. Det är viktigt att arbetsuppgifterna är kvalitativa. Ha en lista som du kan fylla på vart eftersom så stressar du inte fram uppgifterna. Förbered och var ute i god tid med vad för arbetsmateiral etc som kan behövas. 
  4. Anställ en arbetsledare. När ni anställer fler än två personer anställ också en arbetsledare som kan leda de unga. Vår erfarenhet är att en bra arbetsledare är en garant för att sommarjobbet ska vara lyckat både för sommarjobbaren och för företaget. 
  5.  Involvera hela företaget. Gör så att alla är inkluderade för att ge ungdomarna en så bra sommar som möjligt. De är våra arbetskollegor.