Flamman - Socialt förebyggande centrum

För ungas framtid

Sedan 1997 har föreningen Flamman varit en plats för trygghet och gemenskap åt barn och ungdomar i Malmö. 2019 fick Stena Fastigheter kontakt med organisationen och påbörjade ett långt samarbete som är i full fart än idag och som sträcker sig över flera områden.

Flamman i siffror

 • 42

  Medarbetare

 • 72

  Ideella arbetare

 • 2022

  På Möllan

 • 1997

  Grundades

 • 1200

  Yta / Kvm

Vilka är Flamman?

Flamman social förebyggande centrum (Flamman SFC) är en idéburen föreningsom idag består av två delar. Första delen är deras mötesplatser för unga iMalmö som håller i fritidsaktiviteter på fritiden. Andra delen är deras centersom har flera olika verksamheter som tillsammans fokuserar på att skapabätre förutsättningar för ungas framtid lokalt, regionalt och nationellt.

"En av Flammans framgångsfaktorer är att utbilda och rusta vuxna för att bättrestötta våra barn och unga i utmaningarna de möter idag."

Rafi Farouq, Verksamhetsansvarig Flamman

Vi arbetar tillsammans för ett tryggare kvarter

Genom Stena Fastigheters medfinansiering kunde Flammans nya mötesplatsFlamman City på Möllevången i Malmö slå upp dörrarna 2022. Varje dagbesöker över 100 ungdomar mötesplatsen, som med ett idogt fotarbete ochett starkt engagemang blivit en plats som känns som ett extra hem.

Med vår satsning och investering vill vi bidra till ett tryggare och mer trivsamtkvarter. Vi arbetar långsiktigt och strategiskt på flera fronter för attMöllevången och Malmö i sin helhet ska fortsätta att utvecklas positivt och ienlighet med den bilden. Flamman City är en av våra största satsningar iMalmö och är inte bara del av vår strategi att skapa ett tryggare och mertrivsamt kvarter utan är också del av skapandet av ett kvarter man känner sigstolt över.

Flamman trygghetsvandrar i Malmö

Film från 2020

Mer om Flamman