Unga tror på framtiden

Foto- och filmutställning tillsammans med Johan Bävman.

Fotouställningen inkluderar 10 fotoporträtt och sju filmade intervjuer av Johan Bävman
Fotouställningen inkluderar 10 fotoporträtt och sju filmade intervjuer av Johan Bävman

Fotouställningen är ett kreativt kommunikationsverktyg och ett visuellt hjälpmedel för oss att lyfta och sprida samtalet om arbetet med ungas framtid. Vi vill sprida slutsatsen från vår metastudie och vi vill kroka arm med andra företag och organisationer som vill samma sak som vi, det vill säga skapa goda förutsättningar för att de drömmar som unga har också blir verklighet. Här tar du del av senaste nytt kring kommande utställningar och annat kring utställningen.  

Det handlar om att skapa förebilder. Jag vill att de som kommer hit ska ta med sig lite av ungdomarnas framtidstro härifrån. För det är något nästan lite magiskt i det där med att faktiskt våga tro”

- Johan Bävman, fotograf och filmare

Johan Bävman prisbelönt fotograf med världen som arbetsfält

Johan Bävman (f. 1982) kombinerar sina egna långsiktiga projekt med frilansuppdrag från olika klienter över hela världen. Han har tidigare publicerat fotoboken Albino – I skuggan av solen (2009). Projektet Svenska pappor har haft en enorm påverkan och har blivit publicerat och delat brett över hela världen. Nu är han aktuell med utställningen Ungas Framtidstro som visas runt om i Sverige.

Läs mer om fotografen

AKTUELLT

Foto från öppningen av utställningen i Göteborg, Danmarksterminalen

UNGAS FRAMTIDSTRO I MEDIA

JOHAN BÄVMAN - FOTOGRAF

Johan Bävman, prisbelönad fotograf och filmare baserad i Malmö.
Johan Bävman, prisbelönad fotograf och filmare baserad i Malmö.

Tre frågor till fotografen

Vad är framtidstro för dig?

Att våga drömma stort och ha tillit till sig själv. Vi föds med olika förutsättningar men som samhälle måste vi ha skolor, bostäder och sammanhang som ger alla unga förutsättningar att våga drömma. Det är svårt att hitta framtidstro i ett samhälle med ojämlika levnadsvillkor. Sedan tänker jag personligen att det många gånger är vägen mot ditt mål som är det som i slutändan betyder något inte målet i sig.

Vad tar du med dig från arbetet med utställningen? 

Att vi vuxna måste ha mycket större tilltro till våra barn och unga och deras förmågor. Vårt ansvar är att lyssna på dem, ta dem på allvar och ta ansvar för att skapa förutsättningar och verktyg för dem att skapa sig en tillvaro som ger dem trygghet och en möjlighet att nå sina drömmar.

Vad har överraskat dig?

Att alla ungdomar har så kloka tankar om sin samtid och att de alla är bra på att förklara och sätta ord på sina känslor. Men också att de är mycket mer hoppfulla än vad som brukar framkomma när man läser om dagens unga. Jag känner mig stärkt av att höra hur de resonerar om såväl sin egen framtid och samhället i stort.

 

Vill du använda utställningen som plattform? 

Vill du ta utställningen till din verksamhet, ta del av en föreläsning kring rapporten och fotoutställningen eller ha diskussionsunderlag utifrån rapporten vid möten, mingel eller liknande? Skolor, företag och orginisationer är välkomna att höra av sig och ta del av uställningen. Kontakta Anneli Evers på Stena Fastigheter så hjälper vi dig vidare därifrån. Vill du engagera dig så att unga kan komma vidare med sina ambitioner? Låt oss kroka arm. 

Ungas framtidstro får en röst 

Just nu visar Stena Fastigheter tillsammans med fotograf Johan Bävman en foto- och filmutställning om Ungas framtidstro, på Mitt Möllan i Malmö. I utställning är strålkastarna riktade mot tio ungdomar både i och utanför Stena Fastigheters kvarter.

Johan Bävman fotograf, bland annat känd för sin utställning om Swedish Dads, har mött dem i miljöer där de känner sig hemma, och i utställningen delar de öppet och generöst med sig av sina tankar kring framtiden.

Varför en utställning?

Det bor 15 000 unga i Stena Fastigheters kvarter. Vi vill att det ska gå bra för dem och deras jämnåriga, därför satsar vi bland annat på över 500 feriejobb varje år, och samarbetar med föreningsliv, organisationer och andra företag.

Det finns en dominerande dyster bild av ungas framtid. Vi ville veta hur det stod till, och därför vi vände oss till forskningen.

En metastudie som utfördes på vårt uppdrag 2022 visar att unga har en stark tro på framtiden! Och tron på framtiden är stark oavsett socioekonomisk bakgrund, etnicitet eller kön. Den positiva kraften vill vi ta vara på! Vi vill sprida forskningens slutsats och vi vill kroka arm med andra företag och organisationer som vill samma sak som vi, det vill säga skapa goda förutsättningar för att de drömmar som unga har också blir verklighet.

 

Dominika är en av tio unga som porträtteras i utställningen Ungas framtidstro
Dominika är en av tio unga som porträtteras i utställningen Ungas framtidstro

Material som inkluderas i utställningen

Läs mer om mer om utställningen med Johan Bävman och hur vi arbetar förbyggande med unga. Vid anvädning av utställningen inkluderas texter, bilder, filmer och grafiskt material kopplat till uställningen som tillhandahålls av Stena Fastigheter.