Skadedjur

Skadedjur kan besvära oss och kan ställa till allvarliga problem. Om du skulle upptäcka skadedjur i din lägenhet vill vi att du genast tar kontakt med ditt skadedjurbolag.

Länsförsäkringar är ansvarig för detta på uppdrag av oss på Stena Fastigheter. Det är helt kostnadsfritt för dig som hyresgäst att få hjälp av dem.

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra, t ex kackerlackor, möss, mjölbaggar eller myror, är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det. På Länsförsäkringars hemsida kan du läsa mer om skadedjur, få hjälp att identifiera vilken typ av skadedjur du råkat ut för och få tips och råd.

Skadedjuren sprider sig snabbt

Om du inte anmäler det finns risken att skadedjuren eller ohyran sprider sig i huset och detta kan bli kostsamt för dig. Det är kostnadsfritt för dig som hyresgäst att få en sanering. Detta betalar Stena Fastigheter.

Anmälan görs via telefon eller mail
010 – 172 97 29
skadedjur@lansforsakringar.se