AktivBo

Genom AktivBo kan vi fånga upp vad du som kund till oss har för synpunkter och önskemål. Detta ger oss möjlighet att göra rätt saker på rätt plats för att vi ska trivas så bra som möjligt i våra kvarter.

För att få reda på vad du som kund till oss efterfrågar och tycker är bra och mindre bra i ditt kvarter så skickar vi vartannat år ut en enkät från AktivBo. Med hjälp av denna får vi ett bra underlag för vad det finns för förbättringsmöjligheter i våra kvarter. Utifrån resultatet tar varje förvaltare  fram en handlingsplan med de viktigaste åtgärderna.

 

AktivBo ger oss också möjlighet till benchmarking och jämföra oss med andra fastighetsbolag i Sverige. Vi är otroligt tacksamma för den input alla deltagare till AktivBo ger.

 

AktivBos hemsida kan du läsa mer om undersökningen och vad den innebär.