Projekteringsanvisningar

Här hitta ni våra gällande tekniska anvisningar som skall användas som underlag vid projektering.

Dessa anvisningar ska ligga som underlag vid projektering och produktion nybyggnation i Stena Fastigheter AB´s regi och ska tillämpas där så är möjligt.

Instruktionen är underordnade myndighetskrav och utgör ett komplement till Allmän Material- och Arbetsbeskrivning, AMA.

Projektspecifika avsteg från Tekniska anvisningar kan bli nödvändiga men ska då alltid dokumenteras, motiveras och godkännas av Stena Fastigheter AB.

Dessa anvisningar uppdateras årligen varvid den nya upplagan benämns med aktuellt årtal. 

Har du några frågor angående anvinsingarna kontakta gärna oss.