Projekteringsanvisningar

Tekniska anvisningar har flyttat

Här hittade du tidigare våra gällande tekniska anvisningar som skall användas som underlag vid projektering.

Tekniska anvisningar har bytt plats och finns nu på vår interna lagringsyta SF-files. För att få tillgång till dessa kontaktar du din projektledare/projektchef på Stena Fastigheter eller Stena Bygg.