6,7 mnkr för upprustning i Vårberg

Stena Fastigheter har fått 6,7 miljoner kronor från Boverket för att rusta upp en av gårdarna i Vårberg, för att göra området mer attraktivt och tryggare för boende.

Stena Fastigheter i Stockholm har beviljats 6,7 miljoner kronor från Boverket för att rusta upp en av gårdarna vid vår fastighet i Vårberg. Vi har en stark tro på Vårberg och vi ser många tecken på att kvarteren blir stabilare och tryggare.

 

Med medlen från Boverket får vi bättre möjlighet att skapa trygga och inbjudande platser för social gemenskap och aktiviteter för alla åldrar och kön

,säger Amanda Modigh, fastighetsförvaltare i Vårberg.

En utmaning är att få kvinnor att befolka området och ta större plats på allmänna ytor.
-  En del av de traditionella mötesplatserna domineras av män, här är målet att hitta aktiviteter och platser där även kvinnor känner att det är naturligt att mötas och där de känner sig trygga, menar Amanda Modigh.

Stena Fastigheter har 172 hyresrättslägenheter i Vårberg. I kvarteret stödjer vi ett antal verksamheter inom ramen för vår Relationsförvaltning ® som syftar till att skapa trygga och socialt stabila bostadsområden där människor trivs och vill bo kvar. De 6,7 mnkr som beviljats av Boverket förutsätter att Stena Fastigheter tillskjuter motsvarade summa.