Anders Erlandsson ny VD för Stena Fastigheters nyproduktionsverksamhet

Anders Erlandsson har utsetts till VD för Stena Bygg som utgör projektutvecklingsorganisationen inom Stena Fastigheter. I rollen kommer han att leda verksamheten för nyproduktion av hyresrätter, bostadsrätter, samhällsfastigheter och kontor i de tre storstadsregionerna Stena Fastigheter finns etablerat i.

Anders Erlandsson kommer närmast från rollen som vice VD med ansvar för projektutvecklingen inom Skanska Sverige, där han sedan 1996 har arbetat i olika roller inom Skanska-koncernen, bland annat som Regionchef för byggverksamheten i Göteborg. Anders har en lång och bred erfarenhet inom bygg- och fastighetsutveckling och haft en betydande roll i att driva hållbarhetsfrågorna inom byggbranschen.

– Att bli VD för Stena Bygg är ett mycket spännande och hedrande uppdrag. Jag ser fram emot att ansluta till Stena Fastigheter och det känns inspirerande att verka i ett företag som är långsiktigt, innovativt och som har ett ambitiöst hållbarhetsarbete, säger Anders Erlandsson.

Stena Fastigheter har en byggrättsportfölj om ca 12 000 lägenheter i olika skeden av detaljplan och har under senaste året startat flera projekt i Göteborg och Stockholm med blandade upplåtelseformer. Just nu har Stena Fastigheter närmare 1 200 lägenheter i produktion.

– Med flera stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt de kommande åren så som Masthuggskajen, de Gamla Kullagerfabrikerna, Fisksätras omvandling och färdigställandet av VEGA i Haninge kommer Anders tunga erfarenhet tillföra kompetens för att genomföra framgångsrika projekt i en tuff marknad. Anders har därutöver ett starkt driv och värdefull kompetens inom hållbarhet, säkerhet och projektstyrning som blir en integrerad del av alla verksamheter framöver, säger Cecilia Fasth VD och koncernchef, Stena Fastigheter.

Anders tillträder sin nya roll den 1 januari 2024 och kommer ingå i Stena Fastigheters koncernledningsgrupp. Anders efterträder Martin Gidenstam som går vidare till annan tjänst utanför Stenakoncernen.


Bild: Anders Erlandsson.