Arbetssökande möter företag för praktik eller arbete i samarbete med Stena Fastigheter

För tredje året anordnade enheten för stöd och försörjning i Västra Göteborg en träff där företag och arbetssökande möts. I år genomfördes arrangemanget på Kastanjeträffen i Tynnered tillsammans med Stena Fastigheter som bjudit in ca 15 av sina entreprenörer för att träffa ett 20-tal arbetssökande.

Syftet med träffen är att arbetssökande får möjlighet att träffa representanter ifrån näringslivet, som i sin tur kan träffa möjliga medarbetare. De arbetssökande får också en inblick inom några av de yrken som finns på arbetsmarknaden och vilka krav som arbetsgivare ställer.

-När vi som stadsdel jobbar tillsammans med näringslivet ökar chanserna att fler arbetssökande hittar arbete eller praktik. Företagsträffar är ett sätt, säger Moa Säf processledare, Västra Göteborg.

- Vi jobbar med social hänsyn och genom att matcha ihop våra entreprenörer med hyresgäst kan vi skapa möjlighet till praktik eller jobb, säger Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

Personliga möten

- Vid den här typen av träffar blir det ett personligt möte direkt, Besökarna och företagen får möjlighet att ställa frågor till varandra och det ger naturligtvis ett bredare perspektiv än ett CV. säger Jenny Dahlström, förste socialsekreterare och arbetsledare vid enheten stöd och försörjning.

Både Moa och Jenny är övertygade om att den här typen av samverkan med näringslivet gynnar stadsdelarnas medborgare och ökar chanserna till ett mer jämlikt Göteborg.

- Det känns fantastiskt kul att vi tillsammans med våra engagerade entreprenörer kan göra en skillnad, säger Sari Isberg.