Återbruk av begagnade vitvaror via app - ett led i Stena Fastigheters hållbarhetsarbete

Stena Fastigheter samverkar med Stena Recycling kring återbruk av vitvaror. Via appen ReAppli säljs begagnade vitvaror till återförsäljare som i sin tur säljer vidare till konsumenter. Produkten har fått ett nytt hem och kan användas i flera år till.

Det här ett sätt för oss att bidra till en cirkulär ekonomi. Vi ger begagnade vitvarorna ett nytt liv, hemma hos någon annan.

Agneta Kores, vd på Stena Fastigheter Göteborg. Agneta Kores, vd på Stena Fastigheter Göteborg.

När Stena Fastigheter renoverar en lägenhet och de befintliga vitvarorna inte ska återanvändas, kan de få ett nytt hem, hos någon annan. I appen ReAppli läggs vitvaran upp, med information och bilder, ett datum då det ska hämtas. Därefter auktioneras produkten ut. Den återförsäljare som ger det högsta budet får vitvaran, och kan i sin tur sälja det vidare till någon som söker en begagnad vitvara.

Appen ReAppli har tagits fram av Stena Recycling AB och första testen av appen genomfördes i Stena Fastigheters kvarter i Krokslätt, Göteborg, i samband med en renovering. 12 vitvaror togs om hand och auktionerades ut. Nu används appen i hela Stena Fastigheters bestånd i Göteborg och kommer även att rullas ut i Malmö inom kort. 

- Utöver ökat återbruk är spårbarhet för transaktionerna, och besparad tid för förvaltare och entreprenörer genom att använda Reappli viktigt för våra kunder, säger Cicero Badat på Stena Recycling.

Stena Fastigheters ambition är att ha så liten påverkan på miljön som möjligt i alla delar, både i förvaltning och vid nybyggnation. Företagetsträvar efter att kunder och medarbetare ska kunna bo, arbeta och befinna sig i en omgivning som har en låg miljöbelastning och en låg miljöpåverkan.