Bättre beslutsfattande och minskat klimatavtryck

– det är resultatet av Stena Fastigheters egenutvecklade beräkningsverktyg

Kan ett beräkningsverktyg hjälpa ett bostadsbolag att minska utsläppen av koldioxid?
Ja. Stena Fastigheter har nu tagit fram ett verktyg för att beräkna klimatavtrycket för en hel lägenhet. Det stärker företagets arbete med inköp, renoveringar av lägenheter och nyproduktion.

– Beräkningsverktyget ger oss en sammanställning, som branschen tidigare inte haft. Vi tar hänsyn till alla delar i en lägenhet som påverkar vårt klimat, allt från flytspackel till vitvaror. Det ger oss det totala klimatavtrycket för en lägenhet, men sätter också de olika delarna i förhållande till varandra. På så sätt blir det lättare att prioritera och arbeta hållbart, säger Anna Haraldsson Jensen, hållbarhetsutvecklare på Stena Fastigheter.

Kan användas både i nyproduktion och befintliga lägenheter

Stena Fastigheter äger många äldre lägenheter, och bygger också nya bostäder. Beräkningsverktyget hjälper företagets anställda att prioritera och göra klimatsmarta val både vid nyproduktion och vid renovering av befintliga lägenheter. Verktyget sätter alla produkter och processer i ett sammanhang.

– Vi har delvis utgått från klimatdata från våra leverantörer, och i andra delar har vi använt oss av schabloner. Vi ser hur olika delar av en lägenhet påverkar klimatet på olika sätt, både under produktion och under sin livscykel, och vi styr vårt arbete efter det. Att till exempel byta ut en del av ett kök, i stället för att byta ut hela köksinredningen kan göra stor skillnad för klimatet, säger Anna Haraldsson Jensen.

På vilket sätt minskar Stena Fastigheter klimatavtrycket genom beräkningsverktyget?

– Vi använder verktyget för att göra prioriteringar, arbeta klimatsmart, öka mängden cirkulära material och styra våra inköp. Genom kunskapen, kan vi inte bara trycka på i leverantörsled, utan också tillsammans med våra underleverantörer se till att vi når våra klimatmål. Vår förhoppning är att kunna inspirera och dela med oss av kunskapen om hur olika delar och arbetsprocesser i en lägenhet påverkar klimatet.

Bjuder in till samarbete

Stena Fastigheter vill samverka med branschkollegor, leverantörer och entreprenörer. Det gör företaget bland annat genom medlemskap i organisationen LFM30, men också genom att aktivt bjuda in just entreprenörer och leverantörer till träffar – för att arbeta riktat med insatser för ett lägre klimatavtryck.

Fakta

• Stena Fastigheter ska halvera sitt klimatavtryck till 2030.
• Beräkningsverktyget, som visar klimatavtrycket för en hel lägenhet, är en del att nå Stena Fastigheters klimatmål.
• Stena Fastigheter äger 26 000 hyreslägenheter, och bygger 1 100 nya hem varje år.
Varje enskild lägenhet består i sin tur av olika delar såsom vitvaror, fast interiör; köksskåp, garderober och golv, som slits med tiden. För att husen ska hålla länge genomförs regelbunden upprustning och modernisering. Detta arbete påverkar klimatet. Med hjälp av beräkningsverktyget kan Stena Fastigheter jobba strukturerat för minskad klimatpåverkan.