Da Vinciskolan etablerar sig i Fisksätra

Da Vinciskolan och Stena Fastigheter har tecknat avtal om en ny förskola i Fisksätra med inflyttning i årsskiftet 2024/2025. Därmed fortsätter den stora investeringen i Fisksätra som grundar sig i att utveckla en stadsdel med en blandning av olika boendeformer, av människor i olika åldrar med olika bakgrunder och erfarenheter som präglas av trygghet, gemenskap och närhet.

Stena Fastigheter och Da Vinciskolan har tecknat längre avtal gällande en ny förskola i Fisksätra.
Förskolan kommer att vara en del av Fisksätra Entré, nyproduktionen som nu växer fram på norra sidans parkering. Stora delar av byggnaden kommer bestå av ett äldreboende via Blomsterfonden där Stena Fastigheters förhoppning är att de kommer att skapa ett positivt och naturligt möte mellan livets olika skeden.

Da Vinciskolan startade sin första förskola för 25 år sedan i Saltsjöbaden och nu tas möjligheten att öppna en ny verksamhet i Fisksätra. Vilket de redan smugit igång, då verksamheten öppnat i tillfälliga lokaler i Alléskolan i väntan på att få öppna i Fisksätra Entré.

Förskolan är om ca 950 kvm och kommer inrymma fyra avdelningar och ta emot barn i åldrarna 1-5 år. Förskolegården kommer att ligga i ett skyddat läge mellan nya och befintliga huskroppar och kommer att bjuda in till lek för barn i alla åldrar. Dessutom finns närheten till Fisksätras gröna omgivningar vilket gör det möjligt att erbjuda en växlande vardag för barnens bästa möjliga utveckling. Med närheten till Saltsjöbanan och bussar ges även goda möjligheter att lämna barnen till fots eller med bil.

Tillträde och öppning kommer ske vid årsskiftet 2024/2025 och parterna ser fram emot ett långt samarbete.

- Sedan tidigare har vi uppmärksammat hur viktigt det är med bra förskolor och skolor för en välmående stadsdel. Vi har tagit över, byggt om och etablerat ett samarbete med Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor som nu driver skolan för elever mellan F-9. Därför känns det nu väldigt bra att få kroka arm med Da Vinciskolan som tar hand om de mindre barnen. Att du kan få en trygg, trivsam och lärande uppväxt inom Fisksätras kvarter, säger Maria Säterdal, fastighetschef på Stena Fastigheter.

- Vi ser fram emot de nya lokalerna och denna etablering. Det ligger helt i linje med DaVinciskolans vision om att vara en dynamisk utbildare av morgondagens innovatörer och världsmedborgare samt vår mission om självständiga barn rustade för livet, säger Niklas Bjerén tf vd/rektor på Da Vinciskolan.

Fakta

Stena Fastigheter äger drygt 2.500 lägenheter i Fisksätra, Nacka. I Fisksätra kraftsamlar vi genom att både bygga nytt och förvalta det som finns. Fram till 2030 kommer det att pågå omfattande renoveringar av befintligt bestånd samt nyproduktion av bostäder, äldreboende och förskola. Vi planerar för såväl hyres- som bostadsrätter i Fisksätra entré.

Da Vinciskolan är en skola och förskola med hjärtat i konsten och vetenskapen, där förskolorna arbetar utifrån en montessoriinspirerad pedagogik. Den pedagogiska målsättningen är hög med en strävan att erbjuda barn och elever en utbildning av hög kvalitet med bästa tänkbara resultat. Allt med ett stort hjärta för barnen och eleverna. Verksamheten, som har funnits sedan 1996 i Saltsjöbaden, består idag av tre förskolor och en skola från F-klass till åk 3.