Emmelie Sjögren är ny fastighetschef

Emmelie Sjögren är Stena Fastigheter Göteborgs nya fastighetschef med ansvar för bolagets fastigheter i centrala Göteborg, Kungsbacka, Askim och Mölndal. Hon tillträdde sin nya tjänst den 1 december och ingår i Stena Fastigheter Göteborgs ledningsgrupp.

Emmelie Sjögren har under de senaste sex åren arbetat på Stena Fastigheter Göteborg i olika roller. Hon har bland annat arbetat som projektledare och fastighetsutvecklare samt varit engagerad i Stena Fastigheters affärsutvecklingsarbete.

Vi är ett bolag i ständig utveckling och är måna om att ta hand om den talang vi har hos oss. Emmelie Sjögren har i sina olika roller visat på ett stort engagemang, gott ledarskap och tydligt affärsfokus. Emmelies drivkraft, kunskap och glädje kommer att bidra till ett fortsatt framgångsrikt arbete tillsammans med medarbetare och kollegor.

Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg

Stena Fastigheter Göteborg har cirka 9000 bostäder och 940 kommersiella lokaler. Bolaget utvecklar löpande sina kvarter i dialog med hyresgästerna, för att skapa trygga och trivsamma miljöer, bostäder och kontor. Flera stora stadsutvecklingsprojekt pågår, som Masthuggskajen och De gamla kullagerfabrikerna i SKFs tidigare fabrikslokaler.

Stena Fastigheter är ett bolag som driver utvecklingen framåt, hela tiden med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Jag är tacksam för de lärdomar och möjligheter jag fått hittills och ser fram emot fler. Med min bakgrund och erfarenheter från olika delar av verksamheten hoppas jag kunna bidra med insikter och innovation in i min nya roll och ser fram emot vår fortsatta resa med bolaget.

Emmelie Sjögren, fastighetschef på Stena Fastigheter Göteborg Emmelie Sjögren, fastighetschef på Stena Fastigheter Göteborg