Erhåller fondpengar från Naturskyddsföreningen för arbete med energieffektivisering

Stena Fastigheter har tilldelats 500 000 kronor ur Naturskyddsföreningens energieffektiviseringsfond för sitt arbete med nytt klimatskal och energieffektiv ventilation.

Stena Fastigheter har tilldelats 500 000 kronor ur Naturskyddsföreningens energieffektiviseringsfond för sitt arbete med nytt klimatskal och energieffektiv ventilation i bostadsområdet Nergården i Askim, Göteborg. Ett arbete som syftar till att förbättra inomhusklimatet för hyresgästerna, minska elförbrukningen samt bidra till en ökad trygghet.

Bostadsområdet Nergården byggdes 1970 och består av 5 huskroppar med 299 lägenheter. Arbetet med klimatskalet innebär att Stena Fastigheter installerar ny balanserad ventilation och lågenergifönster. Tegelfasaderna renoveras, isolering på vind byts och taket läggs om.

- Vi är långsiktiga och utvecklar ständigt våra kvarter. Hållbarheten är en viktig fråga för oss och här genomför vi flera olika åtgärder som bidrar till en minskad klimatpåverkan, säger Ann-Catrin Dryselius, fastighetschef på Stena Fastigheter Göteborg.

Stena Fastigheters hållbarhetsarbete innebär bland annat att man vill minska våra fastigheters miljöpåverkan genom lägre energiförbrukning, minskad mängd avfall och ge hyresgästerna incitament till att minska sin vattenförbrukning och på så sätt påverka sin hyresnivå. En ökad trivsel och trygghet ger längre kvarboende vilket också är en del av hållbarhetsarbetet. Arbetet med klimatskal och ventilation är en del i detta arbete. På Nergården sker installation av nya FTX-aggregat, styrning, ventilationskanaler och don, byte av fönster, balkong- och entrépartier samt tilläggsisolering på vindar. Stena Fastigheter köper enbart grön el.

- Vi beräknar att värmeeffekten sänks med ca 190 kW för fjärrvärme och 4 kW för el. Och vi ser att energianvändningen kan sänkas med 435 MWh/år för fjärrvärme och ca 30 MWh/år för el. Det faktum att vi minskar vårt effektuttag och därmed minskar energianvändningen när energibehovet är som störst får en verklig påverkan på vår miljöbelastning, säger Mattias Westher, energi- och miljöchef på Stena Fastigheter Göteborg.

Arbetet med klimatskalet innebär också att balkongerna målas om, får nya räcken och fronter samt förlängs, något som hyresgästerna efterfrågat. Entrépartierna byts ut och burspråken målas om. För att öka tryggheten i området installeras elektroniskt passersystem och porttelefoner i trapphuset.

- Vi vill att våra hyresgäster ska trivas hos oss och stanna kvar länge, därför utvecklar vi långsiktigt hållbara stadsdelar, säger Ann-Catrin Dryselius.