Förändringsagenter

Sex sommarjobbare - fyra veckor - ett uppdrag!

 

I år genomförde Stena Fastigheter en ny sommarjobbssatsning för att uppmuntra unga att starta innovativa projekt och för att ta tillvara deras idéer. Gabriella, Ornina, Medra, Bruno, Hanna och Hanna anställdes som förändringsagenter med uppdraget att ta fram ett förslag på en digital lösning för att öka trygghet och trivsel för hyresgästerna.

̶  Det har varit så lärorikt. Vi utvecklade våra entreprenöriella förmågor, vi hade en bra gemenskap och hade kul på jobbet. Det känns som att lönen jag fick för mitt arbete bara var en extra bonus, säger Gabriella Quintero, som går tredje året på teknisk linje på gymnasiet.

Gabriella Quintero, 18 år, och Ornina Zaytoun, 20 år, är två av de sex ungdomar som arbetat som förändringsagenter på Stena Fastigheter i Göteborg i sommar. Alla som deltar i satsningen är boende hos Stena Fastigheter, men de bor i olika delar av staden och har olika erfarenheter och kunskaper med sig.

̶  Jag kände direkt när jag såg annonsen att det här var ett sommarjobb för mig. Jag som hyresgäst kunde vara med och förändra min situation och underlätta min egen vardag, säger Ornina Zaytoun, som annars studerar på högskolan till personalvetare.

Ornina Zaytoun, projektledare.
Ornina Zaytoun, projektledare.
Gabriella Quintero, IT-ansvarig.
Gabriella Quintero, IT-ansvarig.

Nya innovationer

Idén till att anställa unga förändringsagenter kom från Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg. Detta efter att hon kommit i kontakt med Förebildarna (tidigare Ung Handlingskraft), en organisation som arbetar med att utveckla ungas drivkrafter och för att skapa förutsättningar för att drivkrafterna tas tillvara i samhället.

̶  Ett av våra ledord på Stena Fastigheter är innovation och vi ville satsa på något annorlunda i år. Vi startade ett samarbete med Förebildarna och vi gav sommarjobbarna en konkret uppgift där de själva skulle ta fram idéer och lösningar, säger Sari Isberg.

En mobil-app växer fram

När sommarjobbarna, mellan 18 och 21 år, startade sitt fyra veckor långa sommarjobb som förändringsagenter visste de att de skulle ta fram ett förslag på en digital lösning som på något sätt kunde öka tryggheten eller skapa en meningsfull fritid för de som bor hos Stena Fastigheter. De visste dock inte vilka roller de skulle ha i projektet. Det fick de gemensamt komma fram till. Utifrån deltagarnas olika kompetenser utsåg de två IT-ansvariga, en marknadsförare, en sekreterare, en HR-ansvarig och en projektledare.

̶  En av anledningarna till att jag sökte jobbet var att jag ville utveckla mina ledarskapsförmågor. Jag har aldrig haft en ledarroll tidigare och jag är glad att jag fick jobba som projektledare. Det har varit en bra erfarenhet och definitivt något jag ska ha med på mitt CV, säger Ornina.

Varje morgon hade arbetsgruppen morgonmöten som Ornina höll i. Handledare Julia Hult från Förebildarna fanns också på plats. Under mötena beslutades vad som skulle göras och innan alla gick hem hölls ett uppföljningsmöte. Tidigt i projektet hade gruppen en brainstorming-dag där alla skrev ner sina idéer. Många av idéerna kläcktes utifrån sommarjobbarnas egna erfarenheter från kvarteren där de bor.

̶ Vi gjorde djupintervjuer med hyresgäster och vi skickade ut enkäter med frågor om hur de såg på tryggheten i området. Sen bestämde vi oss för att skapa en app som hyresgästerna kan använda. Jag som ansvarade för tekniken jobbade med att designa appen, dess funktioner och gränssnitt, säger Gabriella Quintero, IT-ansvarig.

Presentation för ledningen

Som avslutning presenterade förändringsagenterna sin prototyp av appen STINA för Stena Fastigheters ledningsgrupp i Göteborg. Appen innehåller flera olika funktioner, bland dessa finns möjligheten för hyresgästerna att kunna boka tvättid och prenumerera på aktiviteter i området.

̶  Om hyresgästerna känner till vad som händer i sitt område och får bra information bidrar det till både trygghet och trivsel. En del känner sig inte trygga att gå ner och boka tvättid på kvällen och då kan det vara bra att man kan göra det digitalt. Alla läser heller inte informationen i trapphusen men skulle göra det om de fick meddelanden i appen, säger Gabriella Quintero.

Agneta Kores, vd för Stena Fastigheter Göteborg, var en av medlemmarna i ledningsgruppen som lyssnade till presentationen.

̶  Förändringsagenterna har gett oss jättespännande förslag som vi kommer att jobba vidare med och jag hoppas att vi kan presentera STINA, Stena-appen, inom kort, säger Agneta Kores.

Ornina Zaytoun beskriver presentationen som höjdpunkten på hela perioden.

̶  Det var spännande och skönt efteråt. Hela projektet har gett mig självförtroende att söka mig till liknande jobb i framtiden.