Goda samarbeten, fysiska och sociala investeringar vänder utvecklingen i Tynnered

Polisens senaste bedömning är att Tynnered inte längre anses vara ett särskilt utsatt område utan ett riskområde. Området hamnade på listan 2017 och Stena Fastigheter har tillsammans med andra aktörer hela tiden haft som mål att området inte skulle klassas som särskilt utsatt. Stena Fastigheter har under lång tid arbetat med en aktiv relationsförvaltning, byggt om gårdar och utemiljöer samt rustat upp fastigheterna. Ett engagemang som ger resultat.

Det är glädjande nyheter att Tynnered nu tas bort från listan över särskilt utsatta område och att utvecklingen går och rätt håll. Det är ett kvitto på att vårt långsiktiga och aktiva arbete ger resultat.

Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg

Stena Fastigheter äger cirka 1700 bostäder i Tynnered och bygger just nu fler bostäder, äldreboende och förskola. I de befintliga bostäderna pågår en stam- och badrumsrenovering, fasaderna renoveras, gårdarna har rustats upp och flera olika trygghetsåtgärder har vidtagits. Genom sin relationsförvaltning arbetar Stena Fastigheter metodiskt med social hållbarhet och satsar bland annat på att få vuxna i arbete, sommarjobb till ungdomarna och erbjuder läxhjälp till skolbarnen.

- Vi jobbar på flera olika plan, med själva husen och gårdarna men också med våra hyresgäster som bor här. Tillsammans ser vi vad som kan förbättras för att skapa trygga och trivsamma kvarter, säger Ann-Catrin Dryselius, fastighetschef Stena Fastigheter Göteborg.

Den ständiga dialogen och att arbeta tillsammans är viktiga i utvecklingen av ett område. Förutom den nära relationen med hyresgästerna, samarbetar Stena Fastigheter med polisen, staden, andra fastighetsägare och lokala organisationer. Ett exempel på samverkan är Destination Tynnered där Volvo Cars, Framtidenkoncernen och Stena Fastigheter har gått samman för att verka för en positiv förändring i Tynnered.

- Det här är ett viktigt steg, i rätt riktning. Vi har fortfarande mycket kvar att göra och vårt arbete med att vara en positiv kraft i Tynnered fortsätter, säger Ann-Catrin Dryselius.

Stena Fastigheters strategi för Tynnered

  • Långsiktig förvaltning och engagemang i områdesutvecklingen.
  • Investeringar i den fysiska miljön med trevliga gårdar, lekplatser och belysningar såväl som investering i upprustning och nyproduktion.
  • Satsar på barn och unga med bland annat läxhjälp, sommarjobb och fritidsaktiviteter.
  • Goda samarbeten med andra aktörer (från Volvo cars och Framtidenkoncernen till Önnereds Handbollsklubb och Räddningsmissionen) som delar visionen för ett tryggt och trivsamt Tynnered.

P4 Eftermiddag om att Tynnered inte längre anses vara särskilt utsatt

Polisen och fastighetschef Ann-Catrin Dryselius berättar om läget och det arbete som ligger bakom den positiva förändringen.