Stena Fastigheter fortsätter satsa – bygger fler hållbara hem i Vega

Stadsdelen Vega i Haninge fortsätter att växa. Stena Fastigheter påbörjar nu ytterligare ett bostadsprojekt i Vega bestående av 124 lägenheter fördelat på tre punkthus, med fokus på hållbara hem.

Vega är på väg att bli en levande stadsdel för det nära, enkla och sköna livet. Utöver Stena Fastigheters pågående byggnationer av Storseglet (185 st hyresrätter), Sommartriangeln (20 st bostadsrättsradhus), Vintertriangeln (24 st bostadsrättsradshus) och kv. Gaffelseglet (146 hyresrätt samt 18 Co-living-enheter) påbörjas nästa bostadsprojekt bestående av de tre punkthusen Zenit, Nadir och Horisont.

-Utvecklingen av Vega är en del av Stena Fastigheters arbete med att skapa långsiktigt attraktiva och hållbara boendemiljöer. Här vill vi ta tillvara på och utveckla områdets kvaliteter på ett sätt som kommer fler till godo, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.

Hållbart över tid

Zenit, Nadir och Horisont kommer att bestå av både hyresrätter och bostadsrätter. Vi har en vision att lägenheterna skall erbjuda hem för olika familjekonstellationer över tid.
Husen som ligger ett stenkast från stadsdelens nya pendelstation och gränsar mot naturmark i öster och ett nytt parkområde i söder har i sin arkitektur eftersträvat en lugn och enkel geometri, med inspiration från småstadens eller skärgårdens typologier som skapar ett karakteristiskt uttryck. Projektet speglas även av robusta materialval som håller över tid där materialens egenkaraktär skapar uttrycket.

Samtliga fasader är kläs i ljus aluzink som ändrar karaktär över dagen allteftersom det skiftande himmelsljuset reflekteras i fasaden. Fasaden är valt med omsorg i ett hållbart material som kräver litet underhåll och har stora möjligheter att återvinnas.

Entréerna gestaltas med träribbor i tak och på fasad som tillsammans med markplaneringen ger ett varmt intryck. Stora glaspartier ger insyn till den stora entréhallen vilket skapar känsla av trygghet.

Totalentreprenör för projektet är NCC Sverige AB och arkitekt är In Praise of Shadows Arkitektur AB.

-Med kvarteren Horisont, Nadir och Zenit i Vega har Stena Fastigheter tillsammans med In Praise of Shadows skapat elegant hus både i form, material och placering. Hus med både natur och stad på första parkett, säger Andreas Paulson, Stadsarkitekt Haninge kommun

Hållbar stadsutveckling

Vi på Stena Fastigheter vill stärka de städer vi finns i, och för oss är ansvarsfulla och långsiktiga relationer grunden för ett hållbart samhälle. Grunden i vårt hållbarhetsarbete är att vi är en långsiktig fastighetsägare som arbetar för att ha goda relationer med de som bor i våra hus. Vi äger och utvecklar våra kvarter med tanke på framtida generationer och vill stärka de städer vi finns i. Där börjar omtanken för oss – We Care.

Vi tänker noga igenom vilka material vi använder – de ska hålla i många år och vara snälla mot miljön. Att bygga hållbart innebär att våra hus ska vara energisnåla och miljövänliga och att den sociala tillvaron i området ska fungera bra.

Förutom en genomtänkt miljömässig profil så har Stena Fastigheter även haft tydliga krav på social hållbarhet vid upphandling av entreprenören för projektet.

- Omtanke är en grundläggande värdering för oss, men också en förutsättning för att lyckas med det uppdraget. Vi stärker de städer vi finns i genom att utveckla fastigheter, områden och städer med omtanke om människor och miljö. Sedan 20 år tillbaka har vi arbetat med social hållbarhet genom vårt arbetssätt relationsförvaltning. Det känns väldigt kul att vi nu får med oss detta arbetssätt i våra upphandlingar vid nyproduktion så att vi tillsammans med våra entreprenörer kan agera som en ansvarsfull stadsutvecklare och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.

Haninge är ett av länets mest expansiva och intressanta områden vad gäller stadsutveckling.
I Vega planeras för 3 500 nya bostäder och en befolkning på över 10 000 invånare.

Stena Fastigheter står för nästan hälften av utbyggnationen i Vega, med ca 1 500 bostäder - såväl hyres- som bostadsrätter.

Fakta Zenit, Nadir och Horisont: 

Antal lägenheter: Totalt 124 lägenheter fördelat på tre punkthus (82 bostadsrätter och 42 hyresrätter)

Inflyttning: Påbörjas sommaren 2022
Samtliga hyreslägenheter förmedlas via Stockholms Bostadsförmedling, med start hösten 2021.

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: In Praise of Shadows Arkitektur AB

Zenit Nadir Horisont gatvy2

Zenit Nadir Horisiont gatvy

Läs mer om respektive kvarter på: 
stenafastigheter.se/zenit

stenafastigheter.se/horistiont

eller läs om alla våra projekt i vega på