Klubbat och klart med ny skola i Fisksätra – och långtgående planer för Folkets Hus

Igår kväll fattade kommunfullmäktige i Nacka det formella beslutet som innebär att Stena Fastigheter köper och bygger om Fisksätraskolan. Skolan öppnar igen höstterminen 2021, preliminärt som Viktor Rydbergs skola i Nacka.

Igår kväll fattade kommunfullmäktige i Nacka det formella beslutet som innebär att Stena Fastigheter köper och bygger om Fisksätraskolan. Skolan öppnar igen höstterminen 2021, preliminärt som Viktor Rydbergs skola i Nacka.

Skolfrågan är avgörande när Stena Fastigheter under de kommande tio åren gör en stor satsning i Fisksätra på att renovera det befintliga bostadsbeståndet samtidigt som det ska byggas nya bostäder.

Vi ser skolan som den enskilt viktigaste pusselbiten för att utveckla Fisksätra till en än mer välmående stadsdel. Tillsammans med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor ser vi fram emot att fylla den nya skolan med motiverade elever och bra undervisning

, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm. , säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.

För Nacka kommun har långsiktigheten varit en viktig del i en framtida lösning för skolan i Fisksätra.

- Den här affären innebär utgör startskottet i resan mot en ny och attraktiv skola i Fisksätra. Vi ser positivt på Stena Fastigheters och Viktor Rydbergs satsning på att etablera och driva den nya skolan under lång tid i Fisksätra, säger Mats Bohman, trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun.

Kreativ lösning för Folkets Hus

Fisksätraskolan inrymmer idag även Folket Hus. Här har Stena Fastigheter långtgående planer för alternativa lokaler som gör att verksamheten i Folkets Hus ska kunna fortsätta som tidigare.

-Planen är att bygga en attraktiv mötesplats för Folkets Hus på parkeringen utanför Fisksätra Centrum. Med sin utformning och smarta lösning av ytor tror vi att den kan locka helt nya besökare till Folkets Hus och stärka verksamheten, säger PG Sabel.

Det nya Folkets Hus planeras stå klart vid årsskiftet 2019/20 i samband med att nuvarande lokaler stängs i Fisksätraskolan.

Fakta:

Den nuvarande kommunala skolan årskurs 0-6 stängdes i samband mer terminsslut sommaren 2019. Skolan öppnar igen efter ombyggnad, preliminärt med namnet Viktor Rydbergs skola i Nacka, höstterminen 2021 och kommer att ha kapacitet för ca 540 elever, årskurs 0-9.

Stena Fastigheter äger drygt 2.500 lägenheter i Fisksätra, Nacka. Fram till 2030 kommer det att pågå omfattande renoveringar av befintligt bestånd samt nyproduktion av bostäder, vårdboende och förskolor. Vi kommer att bygga såväl hyres- som bostadsrätter. Först ut är ca 380 bostäder i Fisksätra Entré.

Kontakt:

PG Sabel, vd, 070 551 99 75 eller pg.sabel@stena.com

Karin Linander, fastighetschef, 070 614 60 60 eller karin.linander@stena.com

Mikael Svenske, kommunikationsansvarig, 070 789 57 25 eller mikael.svenske@stena.com