Stena Fastigheter certifierar med LEED guld i Stockholm city

Fastigheten Skansen 18, som i sina 28 000 kvm vid Brunkebergs torg bland annat huserar Downtown Camper by Scandic, har certifierats med LEED guld. Det är det första hotell som vid en ombyggnation uppnår en så hög betygsnivå och den femte hotellbyggnaden totalt som certifierats enligt LEED i Sverige.

-Vårt mål är att det ska vara lätt att arbeta och bo hållbart hos Stena Fastigheter. Som en ansvarsfull stadsutvecklare driver vi utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle och att certifiera våra fastigheter är en del av detta. En miljöcertifiering är ett kvitto på att byggnaden håller en hög miljömässig nivå och vi är mycket stolta över att ha nått LEED guld för en så stor kommersiell fastighet som Skansen 18

säger PG Sabel vd Stena Fastigheter

Stena Fastigheter vill ge de som bor och arbetar i våra fastigheter en möjlighet att göra så goda avtryck som möjligt för en hållbar framtid. Som en ansvarsfull stadsutvecklare driver vi utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle och att certifiera våra fastigheter är en del av detta. En miljöcertifiering är ett kvitto på att byggnaden håller en hög miljömässig nivå.

För fastigheten Skansen 18 vid Brunkebergstorg har Stena Fastigheter lyckats uppnå en certifiering av LEED guld. Förutom Stena Fastigheters Stockholmskontor är Downtown Camper by Scandic fastighetens hyresgäst. Detta är därför den första hotellbyggnad som vid en ombyggnation uppnår en så hög betygsnivå och den femte hotellbyggnaden totalt som certifierats enligt LEED i Sverige.

Vid ombyggnationen gjordes en påbyggnad om 3 våningar, en ny entrélösning, en ny wellnessavdelning samt mötes- och eventytor tillskapades för hotellverksamheten.

Miljöarbetet och LEED-certifieringen har omfattat byte av alla ventilations-, kyla- och värmesystem vilket har bidragit till förbättrad luftkvalitet och termisk komfort.

Miljö- och hälsobedömda byggmaterial har använts för att ytterligare bidra till gott och hälsosamt inomhusklimat. Installation av vatteneffektiva blandare minskar avsevärt vattenanvändningen med upp till 40%. Genom att i hög utsträckning behålla befintliga fasader, golvbjälklag och innerväggar har projektet aktivt arbetat med resurshushållning. Belysnings- och solskyddssystem har bytts ut vilket bidrar till förbättrad ljus- och dagsljusmiljö. Byggnadens centrala läge möjliggör kollektivt resande och cykeltillgängligheten har förbättrats genom utökad cykelparkering.

Allt detta har bidragit till ett betydligt minskat klimatavtryck.

- Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda en helt nyrenoverad hotellbyggnad med mycket god miljöprestanda och väl fungerande lokaler för dagens miljö- och hållbarhetsmedvetna resenärer och hoppas att den positivt ska bidra till vår nuvarande hotelloperatörs Scandic Hotels miljö- och hållbarhetsarbete, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett internationellt etablerat certifieringssystem för fastigheter. Certifiering ger möjlighet att jämföra miljöprestanda internationellt.
I LEED-systemet kan en byggnad nå olika nivåer beroende på vilken miljöprestanda byggnaden har, nivån sätts utifrån antal poäng av totalt 100 möjliga där Guld kräver minst 60 poäng.

Skansen - Brunkebergstorg - Dgatan - city - stockholm (8).jpg

Skansen - Brunkebergstorg - Dgatan - city - stockholm (9).jpg