Martin Gidenstam utsedd till ny VD för Stena Bygg

Stena Byggs nya VD heter Martin Gidenstam och kommer närmast från en roll som Affärsutvecklare inom Stena Fastigheter Göteborg, där han bland annat ansvarat för utvecklingen av Masthuggskajen. Martin kommer att ingå i koncernledningen och tillträder sitt nya uppdrag den 1 oktober.

Martin har en genuin kunskap inom hela projektutvecklingsprocessen från råmark till inflyttningsbara hus. Han är duktig på att skapa relationer och har ett erkänt bra ledarskap. Martin har också framgångsrikt drivit projekt med höga hållarhetsambitioner, något som kunder ställer allt högre krav på och som är en viktig grundsten för vårt långsiktiga fastighetsinnehav,

Cecilia Fasth Cecilia Fasth

Martin Gidenstam är 34 år och utbildad Lantmäteriingenjör. Han har tidigare arbetat inom Göteborgs stad på Stadsbyggnads/Fastighetskontoret och Castellum där han var projektutvecklingschef. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober och efterträder Cecilia Fasth som under senaste året agerat tf VD i Stena Bygg. Rekryteringen ligger i linje med vår långsiktiga affärsplan, där vi vill växla upp takten i rollen som hållbar stadsutvecklare genom nybyggnation och strategiska samarbeten som hållbart utvecklar hela stadsdelar för långsiktigt ägande.

- Jag är jättestolt och glad över ett uppdrag som innebär att ta vidare vår ambition med att starta minst 5 000 hållbara hem fram till 2022. Utöver det så tillkommer samhällsfastigheter och kontor. Vi har ett stort markinnehav med möjligheter för utveckling de kommande åren såsom Vega och Fisksätra i Stockholm och Ekebäckshöjd, fd. SKF området, Humlestaden och Masthuggskajen i Göteborg. Med tolv pågående projekt med blandade upplåtelseformer av bostäder inklusive kontor, skola och äldreboende så blir det en flygande start, säger Martin Gidenstam.