Unik medborgarbudget i Lundby

I höst startar medborgarbudgeten Din idé för att skapa engagemang och främja demokrati. På flera håll i världen har motsvarande arbete gynnat de boende i ett område eller en stad. Nu tar vi det till Lundby.

Din idé genomförs som en medborgarbudget där barn och vuxna kan komma med förslag på aktiviteter i området, kampanja för sin idé och rösta på de förslag som skickats in. Det är första gången i Sverige en sådan här samverkan kring medborgarbudget sker mellan kommun och fastighetsägare. Syftet är att skapa engagemang och gemenskap i området kring Bjurslättsskolan.

- Att arbeta tillsammans på det här sättet för att stärka demokrati och öka delaktighet och tillit är en del i arbetet för ett mer jämlikt Göteborg. Jag ser fram emot att ta del av alla förslag som kommer in och de aktiviteter som kommer röstas fram av barn och vuxna i medborgarbudgeten Din idé, säger Åke Björk, ordförande i Lundby Stadsdelsnämnd, Göteborgs Stad.

Din idé är ett unikt samarbete mellan verksamheter i Göteborgs Stad, Familjebostäder, Stena Fastigheter och Fastighetsägare Centrala Hisingen, FCH.

- På Stena Fastigheter arbetar vi med relationsförvaltning, vilket är vårt arbetssätt för att bidra till ett socialt hållbart samhälle. Förutom att arbetet har som mål att skapa trygga kvarter där människor trivs, ska det också främja demokrati. En medborgarbudget är ett utmärkt, och beprövat, exempel på när människor får delta i demokratiska beslut som rör dem. Vi är verkligen glada att få vara med och möjliggöra det här i Lundby, där många av våra hyresgäster bor, säger Sari Isberg, Relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

Det finns 150 000 kronor för aktiviteter där barn och vuxna är med och bestämmer.

- För våra hyresgäster och alla som bor och verkar i Lundby finns nu en fin chans att vara med och påverka i sitt område. Det ska bli spännande att se vilka idéer som kommer in, kommenterar Magnus Möller, områdeschef på Familjebostäder.

Under 2021 kommer de vinnande förslagen att bli verklighet!

Mer information: www.goteborg.se/skolanmittilundby

 

Kontaktuppgifter

Sari Isberg, Relationsförvaltare på Stena Fastigheter, tel. 0752-41 50 60, e-post: sari.isberg@stena.com

Samverkanspartners på kick off för medborgarbudgeten; Bjurslättsskolan, Lundby Stadsdelsförvalting, Familjebostäder och Stena Fastigheter