Över 1 000 feriejobb

Så skapar Stena Fastigheter möjligheter för unga

I år anställer Stena Fastigheter över 400 unga under årets olika lov, i egen regi. Och tillsammans med våra samarbetspartners erbjuds över 1 000 jobb. Det är många! Till och med fler än vi har anställda. Men hur kom vi dit? Resan börjande med ett strategiskt beslut på ledningsnivå för tio år sedan.

 – Det bor 15 000 unga i våra kvarter och vi vill ta hand om deras ambitioner. Under tio års tid har Stena Fastigheter öppnat upp den första dörren till arbetslivet för många av dem, och kunnat erbjuda över 3 500 feriejobb i egen regi. Men vi vill mer. För att skala upp vårt arbete och bidra till ännu fler jobb, med bibehållen kvalitet, så krokar vi arm med andra företag och organisationer. Det är med värme jag kan konstatera att de initiativ som Stena Fastigheter driver, innebär att vi tillsammans bidrar med 1 000 feriejobb i år, Vårt Cecilia Fasth, koncern-vd på Stena Fastigheter.

 Från 300 till 1 000 feriejobbare varje år

Sommaren 2014 var starten då Stena Fastigheter började ta emot 300 sommarjobbare årligen, efter ett strategisk beslut på ledningsnivå, och rekryteringen sker främst bland de unga som bor hos oss. På så sätt sänks trösklarna till den första raden på CV:et. I dag, tio år senare, tar vi emot 400 ferie- och extrajobbare årligen, dessutom skapas ytterligare 600 jobb genom samarbeten där ungdomar från våra kvarter får arbete via bolaget samarbetspartners. Dominika, 17 år, från Malmö är en av dem som sommarjobbat hos Stena Fastigheter.

– Sommarjobbet på Stena Fastigheter har betytt mycket för mig. Det var ett varierat arbete med allt från att måla lekplatser till att tvätta med högtryckstvätt. Jag har lärt mig mycket nytt och har spenderat sommarlovet på ett annat sätt än att bara vara hemma eller gå ut med vänner. Det har gett mig erfarenheter som jag kan ha med på mitt CV, säger Dominika.

Vilja, planering och utveckling

Sari Isberg har jobbat som Relationsförvaltare på Stena Fastigheter i 13 år, och hon har varit drivande i den utveckling som skett under de år som Stena Fastigheter tagit emot feriejobbare.

– Vi har lärt oss mycket på de här åren. I dag har vi en upparbetad organisation där vi redan på hösten påbörjar planeringsarbetet inför nästa år. Bland annat anställer vi arbetsledare, och sommarjobbsamordnare för att få allt att flyta på, så att vi kan ge våra unga kollegor en bra start i arbetslivet, säger Sari Isberg, relationsförvaltare Stena Fastigheter Göteborg.

Stena Fastigheter driver utvecklingen i kvarteren

För att bidra till ytterligare arbetstillfällen för unga har Stena Fastigheter initierat flera viktiga samarbeten med andra företag och organisationer. Bland dessa kan nämnas: I Stockholm samverkar fastighetsbolaget med Hammarby Fotboll i initiativet Samhällsmatchen, där de tillsammans anordnar arbetsmässor för unga. I Malmö får elever som klarar sina mål under läxhjälpsterminen sommarjobb hos Stena Fastigheter, genom ett samarbete med organisationen Drivkraft, och i Tynnered i Göteborg samarbetar Stena Fastigheter med Volvo Cars och Framtidenkoncernen, så att unga bland annat kan erbjudas sommarjobb i andra branscher, utanför Stenas kvarter.

Dominika, 17 år, har sommarjobbat på Stena Fastigheter. Hon fick sitt sommarjobb via ett samarbete som Stena Fastigheter har med Drivkraft Malmö, som bedriver läxhjälp. De elever som klarar sina mål under läxhjälpsterminen får sedan sommarjobb hos Stena Fastigheter.

Tips till företag som vill göra samma sak

1. Våga anställa. Tänk långsiktigt och anställ på schyssta villkor med avtalsenlig lön. Genom ferie- och extrajobb hittar ni framtidens talanger.
2. Ta hjälp av en aktör som känner ungdomar i det område du vill rekrytera från. Stena Fastigheter rekryterar bland våra boende och via skolor våra kvarter, samt genom att kroka arm med andra. 
3. Påbörja planeringen av arbetsuppgifterna i tid. Det är viktigt att arbetsuppgifterna är kvalitativa. Ha en lista som du kan fylla på vart eftersom så stressar du inte fram uppgifterna. Förbered och var ute i god tid med vad för arbetsmaterial etc som kan behövas. 
4. Anställ en arbetsledare. När ni anställer fler än två personer anställ också en arbetsledare som kan leda de unga. Vår erfarenhet är att en bra arbetsledare är en garant för att sommarjobbet ska vara lyckat både för sommarjobbaren och för företaget. 
5. Involvera hela företaget. Gör så att alla är inkluderade för att ge ungdomarna en så bra arbetserfarenhet som möjligt. De är våra arbetskollegor.