Året var 1981. Då föddes Stena Fastigheter. Under fyra decennier har företaget vuxit, från att vara ett förvaltande bolag till en hållbar stadsutvecklare som investerar både i människor och kvarter. 2021 investerar vi drygt 3 miljarder, bidrar med tusen nya hem och hundratals lovjobb för unga varje år.

– Vår verksamhet startade 1981 med fastigheter i Göteborg och Malmö, och med endast en handfull anställda. I dag är vi över 350 kollegor och vi äger och förvaltar 385 fastigheter både i Sveriges storstadsregioner och utomlands. Vi är ett familjeföretag som vuxit, men vi styrs fortfarande av samma starka entreprenörsanda och vi arbetar med hjärtat, säger Cecilia Fasth, koncern-vd på Stena Fastigheter.

Förvaltning – relationsförvaltning – hållbar stadsutveckling

Stena Fastigheter ingår i en koncern, som ägs av familjen Olsson med Dan Sten Olsson som koncernchef för Stena AB. Fastighetsbolaget skapades som en trygg investering i förhållande till den konjunkturkänsliga rederirörelsen som familjen driver. I starten ägde Stena Fastigheter främst fastigheter i de centrala delarna av städerna, men under tidigt 90-tal togs ett unikt beslut. 1994 valde Stena Fastigheter att satsa på bostäder i miljonprogramområdet Lindängen i Malmö. Köpet kom att påverka Stena Fastigheters sätt att jobba i grunden, och det sociala ansvaret blev en del av Stena Fastigheters affärsidé.

– Vi satsade på samverkan med lokalsamhället och dialog med våra hyresgäster, vilket snabbt bidrog till en bättre boendemiljö på Lindängen. Det var här vår relationsförvaltning startade, ett arbetssätt som idag genomsyrar hela bolaget. Dialog, lokal närvaro och ett långsiktigt ägande är några av komponenterna i vår relationsförvaltning som bidrar till att människor känner sig trygga och trivs där de bor, säger Cecilia Fredholm Vaarning, hållbarhetschef på Stena Fastigheter.

 

I dag äger Stena Fastigheter 26 000 hyreslägenheter i och omkring storstäderna i Sverige, där en betydande del finns i de så kallade miljonprogramområdena, bland annat i Fisksätra i Nacka, Bellevuegården i Malmö och Tynnered i Göteborg. Företaget investerar i sociala aktiviteter, uppgraderar befintligt bestånd och tillför allt från skolor och äldreboenden till nya bostadsrätter och hyresrätter, för att lyfta kvarteren ytterligare.

Framtiden och Stena Fastigheter

Det har onekligen hänt en hel del på 40 år. Men hur ser då framtiden ut för Stena Fastigheter?

– Vi är en fortsatt stark aktör inom hållbar stadsutveckling, där samverkan är nyckeln. Vår stora utmaning i branschen är att bygga klimatneutralt, men här tar vi jättekliv och vi gör det tillsammans med samarbetspartners och entreprenörer. De närmaste åren investerar vi cirka 3 miljarder årligen i våra kvarter genom nya bostäder, kontor och samhällsfastigheter och en betydande del av investeringarna härrör sig till upprustning och utveckling av de befintliga områdena. En del av det är de 15 miljoner om året som vi satsar i samarbeten med lokalsamhället inom vår relationsförvaltning, säger Cecilia Fasth, koncern-vd Stena Fastigheter.

40-årsfirande syns i kvarteren

Hur syns det då att Stena Fastigheter fyller 40 år?

– Pandemin påverkar fortsatt vårt samhälle och våra hyresgäster. Därför har vi, precis som vi gjorde 2020, satsat på extra sommaraktiviteter som är anpassade efter rådande restriktioner. Vi firar på så sätt tillsammans med våra hyresgäster i kvarteren. Dessutom har vi ökat takten ytterligare och bidrar i år med 539 lovjobb. Vilket är fler än någonsin. De flesta lovjobbare finns på plats hos oss, men vi samverkar också med andra företag så att våra hyresgäster kan jobba hos dem. Det är vårt sätt att bidra, och vårt sätt att fira, avslutar Cecilia Fredholm Vaarning.