Stena Fastigheter är ny huvudpartner till Gränslös Fotboll

Stena Fastigheter går nu in som ny huvudpartner till Gränslös Fotboll. Gränslös Fotboll är Sirius Fotbolls arbete för social hållbarhet. Sirius Fotboll är glada över att ha gjort klart med en partner som arbetat med social hållbarhet i över 20 år.

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag som arbetar för att skapa trygga och trivsamma stadsdelar och stärka de städer de finns i. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och social hållbarhet har varit ett prioriterat område i över 20 år genom arbetssättet Relationsförvaltning. Arbetet inom relationsförvaltning utgår främst ifrån fyra områden - trygghet, arbete, skola och fritid.

- Att ingå ett samarbete med Sirius Fotboll och deras Gränslös Fotboll känns som en naturlig del av hur vi driver vårt sociala hållbarhetsarbete.  Genom att kroka arm med andra lokala aktörer etablerar vi oss ytterligare i Uppsalaregionen och kan bidra till att utveckla socialt hållbara bostadsområden, säger Sarah Pettersson, ansvarig för social hållbarhet/relationsförvaltning på Stena Fastigheter Stockholm.

- Det här samarbetet möjliggör för så mycket men främst att vi kan bidra till att skapa meningsfull fritid samt fler arbetstillfällen för de barn och ungdomar som bor i våra områden i Uppsala, fortsätter Andreas de Jounge, ansvarig förvaltare för Stena Fastigheters bestånd i Uppsala.

Sedan 2012 har Sirius Fotboll arbetat med social hållbarhet under namnet Gränslös Fotboll. Sedan starten har klubben genomfört flera olika initiativ för att uppmuntra barn och unga till en aktiv fritid. En ytterligare del i arbetet är att möjliggöra kontakter med arbetslivet och på det sättet skapa framtidsdrömmar för Uppsalas kommande generationer.

- Stena Fastigheter är en engagerad partner med en lång erfarenhet av sociala hållbarhetsprojekt, vi ser fram emot ett gott samarbete här framöver där jag tror att vi kommer jobba tätt ihop med våra olika initiativ, säger Ian Sirelius, projektledare för Gränslös Fotboll.