Stena Fastigheter satsar på Kungsbacka

Stena Fastigheter Göteborg har förvärvat fastigheten på Syréngatan 14, 16, 18 i Kungsbacka. Fastigheten består av tre huskroppar med 68 lägenheter och en stor gård. Förvärvet är ett led i Stena Fastigheters strategi att satsa på tillväxtregioner och vara en ledande och långsiktig stadsutvecklare.

- Vi jobbar med några av de viktigaste delarna i människors liv, som boende, familj, hälsa och sysselsättning. Vi tar ett helhetsansvar för hela kvarteret och människorna som bor här, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.

Med fastigheten på Syréngatan utökar Stena Fastigheter sitt fastighetsbestånd i Kungsbacka. Företaget har sedan tidigare ett bestånd i Tölö med 64 lägenheter. Tillsammans omfattar beståndet nu 10 417 kvm och 132 lägenheter i Kungsbacka.

 - Vi på Stena Fastigheter vill stärka de städer vi finns i och vara en drivkraft för att hela området ska utvecklas. Vi kommer nu, tillsammans med våra nya hyresgäster, att se hur vi kan göra Syréngatan till ett ännu mer trivsamt och tryggt område, säger Agneta Kores.

Stena Fastigheter har sedan starten arbetat med långsiktigt ägarskap och goda relationer med de som bor i husen. Människor som trivs stannar kvar och bidrar till att skapa trevliga kvarter. Den ständiga dialogen med de boende är en viktig del i arbetet med att skapa attraktiva kvarter. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och arbetet sker genom We care som utgår från företagets viktigaste värdering - omtanke.

- För oss handlar det om omtanke för människorna som bor hos oss, deras boendemiljö och staden vi lever vi, säger Agneta Kores.

Kungsbacka Syrengatan pm.jpgMedarbetare från Stena Fastigheter träffar de nya hyresgästerna på gården för att bekanta sig och få veta mer om hur man ser på sitt boende och önskar för framtiden.