Stena Fastigheter startar projektering av Triangeln i Sfären, Bergshamra/Solna

Detaljplanen för kvarteret Triangeln har vunnit laga kraft vilket gör att Stena Fastigheter nu påbörjar projektering för ca 60 nya lägenheter i ett oslagbart läge vid Himlabacken, invid Brunnsviken.

Detaljplanen för kvarter Triangeln vann i början av juni laga kraft. Detaljplanen möjliggör ett nytt bostadskvarter om ca 60 lägenheter med underliggande garage. Nu startar Stena Fastigheter projekteringen för projektet.

Förslaget innebär att befintligt parkeringsgarage ersätts av två nya bostadsbyggnader och ett underliggande garage.

- Det känns väldigt kul att få dra igång denna utveckling och kunna få addera fler bostäder i detta område. Dessa bostäder kommer få en oslagbar utsikt över Brunnsviken och bo granne med härliga miljöer såsom exempelvis Bockholmen, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter i Stockholm.

Stena Fastigheter äger idag fastigheter med ca 230 lägenheter samt kommersiella ytor i kvarteret Sfären som ligger med härligt naturläge och goda kommunikationer intill Brunnsviken i Bergshamra/Solna.