Stena Fastigheter vinner tävling: Ska utveckla nytt kvarter i Pedagogen Park, Mölndal

Stena Fastigheter har vunnit markanvisningstävlingen för ett nytt kvarter i Pedagogen Park i Mölndal. Det vinnande bidraget är ytterligare en pusselbit i utvecklingen av ett område med moderna, storskaliga kontors- och industrifastigheter och idylliska bostadsområden.

- Stena Fastigheters bidrag innehåller en form och arkitektur som möter upp kontorskvarteret på andra sidan, och skapar en tydlig entré till stadsdelen. De har ett stort fokus på utomhusmiljöer, återbruk och resurshushållning, vilket har varit viktigt i detta arbete. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Stena Fastigheter i utvecklingen av Pedagogen Park, säger Kristina Bodin, mark- och exploateringschef på Mölndals stad.

Stena Fastigheters kvarter, Koltrasten, byggs längs med Bifrostgata, mitt emellan det stadsmässiga stråket och den grönskande parken som planeras här. Kvarteret kommer att erbjuda ett varierat utbud av lägenheter, verksamheter i bottenvåningarna, mötesplatser och gårdar med plats för lek, odlingar och att umgås tillsammans. Fasaden ska påminna om den skrovliga barken på ett träd. Arkitekter är Radar Arkitektur & Planering.

- Vi är mycket glada över att få vara med och utveckla Mölndal på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi ser fram emot att få bygga hållbara och trivsamma hem och tillsammans med hyresgästerna skapa en aktiv gård och utemiljö med bland annat egna odlingar, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Stena Fastigheter bygger långsiktigt och hållbart. I Kvarteret Koltrasten formas utemiljöerna för att främja gemenskapen och möjligheterna till att återbruka och dela saker med varandra. Det blir långbord på gården, växthus, delningsbod och plats för cykelfix. Huset kommer att byggas i trä och återbrukat material kommer att används, i ett samarbete med Stena Recycling. 

- Vi vill bygga hållbart både socialt och miljömässigt, säger Agneta Kores.

Stena Fastigheter har idag 370 bostäder i Mölndal samt fastigheten där Essity har sitt kontor. Bolaget planerar också att utveckla Lindome stadsby med flera hem och plats för verksamheter och kontor.