Stena Fastigheter och Scandic Hotels krokar arm för långsiktiga jobbsatsningar

Långsiktiga satsningar på jobb för unga är den bästa vägen till välmående och framtidstro. Vilket bidrar till en positiv social hållbarhetsutveckling. Det är grunden för Stena Fastigheter och Scandic Hotels samarbetsavtal som nyligen tecknats.

Stena Fastigheter i Stockholm och Scandics 27 hotell i Stockholm har tecknat ett samarbetsavtal som ska skapa ännu bättre förutsättningar för unga att söka arbete på Scandics hotell. Med det primära målet att nå ungdomar från Stena Fastigheters kvarter, ska man tillsammans delta i rekryteringssammanhang och arrangera träffar på hotellen.

- För att skapa hållbara kvarter med en social hållbarhetsutveckling behöver vi arbeta ihop med andra. Därför känns det väldigt kul att ha krokat arm med Scandic Hotels i Stockholm, en stor arbetsgivare som kan ge många unga en stark framtidstro. Dessutom är det extra kul att vi kunnat koppla ihop detta samarbete även med Samhällsmatchen. Tillsammans kan vi göra större skillnad, säger Sarah Pettersson ansvarig för social hållbarhet/relationsförvaltning i Stockholm

Sedan 2019 har Stena Fastigheter varit huvudparter till Samhällsmatchen, som är Hammarby Fotbolls sociala initiativ utanför de kritade linjerna. Inom detta samarbete finns flera initiativ som ska skapa meningsfull fritid för unga, men även flera arbetsmarknadsinsatser såsom lokala karriärdagar och den årliga sommarjobbsmässan som ägde rum den 8 februari, med över 600 sommarjobbsökande ungdomar och ett 30-tal företag, varav Scandic var ett av de företag som engagerade sig i mässan.

Stena Fastigheter har arbetat med social hållbarhet genom relationsförvaltning i över 20 år. Målet är att skapa hållbara kvarter där människor trivs, känner sig trygga samt vill bo och arbeta kvar länge. Arbetet utgår från FN:s globala hållbarhetsmål och har brutits ned i fyra fokusområden: trygghet, arbete, skola och fritid där utgångspunkten alltid är i det lokala behovet. Scandic Hotels i Stockholm har idag 27 hotell med ca 3000 medarbetar och 200 ledare. Bolaget har en stark tradition av att arbeta långsiktigt och strukturerat med att hitta och ta fram morgondagens ledare och medarbetare.

- Vi vet alla hur viktigt det första jobbet är och att få till den där första raden på ett CV. Därför känns det fantastiskt att tillsammans med Stena kunna engagera oss ännu mer för att gemensamt hjälpa ungdomar i Stockholm in på arbetsmarknaden. Vi är också glada över att jobba med aktörer som Samhällsmatchen, som genom lokala rekryteringsinsatser gör det enklare för fler unga att både få praktisera och söka jobb hos oss, säger Joakim Elveroth, Distrikts Direktör, Scandic Hotels.