Vägledning som verktyg för framtida sysselsättning

Stena Fastigheter och Göteborgs Stadsmissions gemensamma satsning på arbetsintegration har redan efter kort tid gett resultat. Genom individuell vägledning ges människor en möjlighet att bygga en framtid, en väg till egen inkomst. 

Det handlar om att coacha och lotsa personen till att vilja, att bygga självförtroende och ge verktyg till att gå vidare, säger Steve Kano, företagslots på Stadsmissionen. 

Steve Kano berättar att satsningen redan gett resultat. Vid 16 tillfällen har 74 personer kommit till lokalen i Stena Fastigheters bostadsområde för att få vägledning. 10 personer har blivit presenterade för arbetsgivare och kommer att gå på intervju.  

Fast egentligen vill han inte prata om antal jobb som skapas, för syftet med satsningen är att ge vägledning till varje individ utifrån dennes möjligheter. Det handlar om att hitta sin väg till egen försörjning och vägen dit ser väldigt olika ut. För vissa startar det med träning i svenska, för andra arbetsträning, eller hjälp med att se över sitt cv och få råd inför en intervju. 

Nyckeln är att lyssna på varje individ för att se hur man kan vägleda dem. Vi pratar med varje person, för att se vad denne brinner för och vilka styrkor som finns. Hittar man det, så är det lättare att hitta rätt väg till jobbet.

Steve Kano, företagslots på Stadsmissionen

Steve själv fick rådet av sin lärare i årskurs 9, att fortsätta studera på gymnasium, göra militärtjänst och jobba som mentor. Han följde hennes råd och när han som 23-åring fick chefsjobb inom bemanningsbranschen, ringde han upp läraren för att tacka. 

- Jag vet vad det kan innebära att bli sedd och få guidning, därför vill jag ge tillbaka. 

Idén till den gemensamma satsningen på arbetsintegration väcktes på en nätverksträff anordnat av Business Region Göteborg. Steve Kano presenterade sig för Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter, och genast startade diskussionerna kring vad man kan göra tillsammans för att få fler hyresgäster i arbete. Stadsmissionens koncept stämde in med Stena Fastigheters relationsförvaltning. 

Satsningen startade i ett av Stena Fastigheters bostadsområde på Hisingen med 650 lägenheter. Fokus låg på Stena Fastigheters hyresgäster, men ryktet om vägledningen spred sig vidare till fler. Och beslutet togs att alla som kommer till lokalen i bostadsområdet är välkomna. Det som är bra för stadsdelen är bra för hyresgästerna och bostadsområdet, resonerade man. 

- Det måste hända saker direkt, det måste vara action, oavsett vad det är. De som kommer hit måste känna att det ger något, att en förändring är på gång att ske. Det ger hopp och självförtroende att fortsätta, säger Steve Kano. 

Han menar att det handlar om att lyssna och skapa tillit. När förtroendet finns kan han ge feedback till personen som söker vägledning. 

- Jag är brutalt ärlig, säger han och skrattar. Och jag lovar inget som jag inte kan hålla.

Steve Kano

 

Relationsförvaltning

Samarbetet med Stadsmissionen är en del i Stena Fastigheters relationsförvaltning. Läs mer här.