Välkomnar ny kunskap från Chalmers

I höstas deltog Stena Fastigheter Göteborg på VARM, en arbetsmarknadsmässa på Chalmers tekniska högskola. Under mässan träffade intresserade chalmerister våra medarbetare och de kunde söka examensarbete, extrajobb och en tjänst som projektledare.

Fyra månader efter VARM har vi fortfarande kontakt med tre av studenterna, Tor har precis inlett en timanställning vid sidan av studierna medan Linnéa och Filippa gör sitt examensarbete hos oss.
– I vårt exjobb undersöker vi bland annat man hur kan skapa bostadsområden som folk trivs i och där man vill bo kvar länge. Vill vi också titta på hur man kan göra gemensamhetsytor socialt hållbara och hur man kan arbeta för att främja tryggheten i ett område, säger Linnéa Arvidsson.

Chalmersstudenter gör ofta sina examensarbeten på företag – och för Linnéa och Filippa var det Stena Fastigheters arbete med Relationsförvaltning® som lockade.

Vi ville göra ett examensarbete om social hållbarhet och efter att ha läst på lite mer om organisationen och arbetet med Relationsförvaltning® bestämde vi oss för att ansöka om att göra vårt exjobb hos Stena Fastigheter, säger Filippa Bengtsdotter.

Filippa Bengtsdotter

Linnéa och Filippa har avstämning ungefär varannan vecka med sina handledare hos Stena Fastigheter Göteborg. Arbetet pågår hela terminen och utgör det sista momentet i det treåriga Chalmersprogrammet ”Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik”. Klassen består av cirka 30 elever, och en av klasskompisarna heter Tor Sjöblom. Efter VARM ansökte han till rollen som projektledare och i februari påbörjade han sin anställning på Stena Fastigheter Göteborg.
– Jag såg annonsen under mässan och tänkte att rollen som projektledare skulle passa mig bra. Efter ett tag blev jag kallad på intervju och nu har jag precis påbörjat min anställning. Jag kommer främst arbeta med renovering av lägenheter till plus-standard, säger Tor Sjöblom. 

Tor inleder sin anställning med att arbeta några dagar i veckan vid sidan av studierna. I sommar går han sedan över på en heltidsanställning.

Det känns jättebra att börja arbeta på Stena Fastigheter. Mina första intryck är att verksamheten känns professionell och att man har ett långsiktigt tänk i det man gör.

Tor Sjöblom

Linnéa_Filippa_450x350.jpg

Linnéa och Filippa skriver examensarbete hos Stena Fastigheter Göteborg.

Tor_450x300.jpg

Tor har precis inlett sin anställning som projektledare.