Så ökar vi den biologiska mångfalden

Äntligen vår och dags att plantera! Stena fastigheter vill verka för att öka den biologiska mångfalden i våra områden. I vår växtförteckning har vi samlat tips och ideér för hur vi kan gynna vilda pollinatörer i våra områden. Ta gärna del av dem och inspireras för grönare balkonger och gårdar.

Biologisk mångfald är motorn i de ekosystemtjänster som ger oss livsmedel, ren luft, rent vatten och livskvalité. Mat, bränsle och byggmaterial  är exempel på naturresurser som vi människor nyttjar från ekosystemet. Den hjälpen vi får av pollinerande insekter och självreglering av skadeinsekter kallas ekosystemtjänster. Även växternas luftrening, eller att skogar vid havet skyddar oss mot översvämningar kan ses som ekosystemtjänster.

För att lära oss mer om hur vi kan bidra till den biologiska mångfalden driver Stena Fastigheter ett LONAprojekt tillsammans med HUT Skåne på Lindängen i Malmö där målet är att gynna vilda pollinatörer. För att sprida kunskapen och erfarenheterna vi lärt oss i det projektet kom bland annat idén fram om att ta fram en växtförteckning som vi delar med alla våra trädgårdsentreprenörer, medarbetare och nu även medarbetare i branschen.

Växtförteckningen ska göra det lättare att välja växter, buskar och träd som gynnar våra pollinatörer och bidrar till ökad biologisk mångfald. Växter som är inhemska prioriteras, invasiva växter ska inte planteras på våra gårdar och utemiljöer. Ta hänsyn till att det alltid ska blomma över hela säsongen.

Ladda ner vår växtförteckning