Anställer fler - utökar och fördjupar samarbeten

Vi växlar upp arbetet med social hållbarhet

I en tid där både individer och företag påverkas av inflation, energipriser, gängkriminalitet och en orolig omvärld har vi på Stena Fastigheter förstärkt vårt sociala hållbarhetsarbete ytterligare. Med riktade insatser med fokus på barn och ungdomars skola, feriejobb och meningsfulla fritidsaktiveter får fler möjlighet att klara skolan och få sin första rad i CV:et.

– Genom att vi anställt fler relationsförvaltare under 2023, stärker vi vårt strategiska arbete med social hållbarhet, samtidigt som vi i praktiken får möjlighet att skapa nya och fler aktiviteter som når fler människor. Dessutom kan vi fördjupa de värdefulla samarbeten vi redan har för att bidra till en positiv utveckling i kvarteren, berättar Cecilia Fasth, koncern-vd Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter har arbetat med social hållbarhet i över 20 år, genom arbetssättet relationsförvaltning. Det sociala hållbarhetsarbetet utgår från FN:s globala hållbarhetsmål och har brutits ned till fyra fokusområden: trygghet, arbete, skola och fritid. Rent konkret kan det handla om allt från att förbättra den fysiska boendemiljön till att skapa roliga eller utvecklande aktiviteter i kvarteren, samt arbete för att stärka ungas möjligheter på arbetsmarknaden.

Bild: Sari Isberg, relationsförvaltare i samtal med två av våra förändringsagenter (feriejobbare)

Knyter nya och starka band med andra aktörer

Samtidigt som Stena Fastigheter anställer fler förstärker företaget sina samarbeten med andra, för att kunna skapa ett positivt avtryck.

–När vi satsar på ett kvarter så gör det skillnad, som till exempel i Tynnered i Göteborg där tio års arbete bidragit till att området inte längre klassas som särskilt utsatt av polisen. Genom vår relationsförvaltning bidrar vi till en positiv utveckling både för de som bor hos oss och för staden som helhet, säger Cecilia Fasth.


Bild: Fyra av våra relationsförvaltare i samtal.

FAKTA
Några av våra samarbeten

Göteborg

Destination Tynnered är ett unikt samarbete mellan Framtidenkoncernen, Stena Fastigheter och Volvo Cars, tre aktörer som delar ett starkt samhällsengagemang och en lokal koppling till Tynnered, där aktörerna verkar för en positiv utveckling i området. Stena Fastigheter har under lång tid arbetat med en aktiv relationsförvaltning, och i Tynnered har företaget byggt 73 nya lägenheter, ny förskola samt rustat upp samtliga lägenheter och byggt om gårdar och utemiljöer, Stena Fastigheter äger cirka 1700 bostäder i Tynnered.

Stockholm

Stena Fastigheter i Stockholm och Scandic Hotels, med sina 27 hotell i Stockholm, har tecknat ett samarbetsavtal. Syftet med avtalet är bland annat att skapa förutsättningar för arbetssökande i Stena Fastigheters kvarter att söka arbete på Scandics hotell, vilket sker genom aktiviteter såsom arbetsmarknadsdagar och studiebesök. Se filmen.

Malmö

I Malmö har Stena Fastigheter inlett ett fördjupat samarbete med det kommunala bostadsbolaget MKB.Tillsammans äger och förvaltar man ett bestånd om totalt 3 400 lägenheter i Fosie där Nydala, Gullviksborg, Hermodsdal och Lindängen ingår. I samarbetet har aktörerna dessutom krokat arm med projektutvecklings- och byggföretaget Skanska som medverkar för att stärka en positiv utveckling i området. Ett av de inledande initiativen - i det långsiktiga samarbetet - är att samverka med fotbollslaget MFF. MFF:s satsning “Laget för alla” vill lyfta lokala initiativ och stärka barn och ungas relation till föreningslivet. Den 10 september kom MFF till Lindängen med ett fullspäckat program.

– Både MKB och vi arbetar redan idag mycket med trygghets- och trivselfrågor, men tillsammans kan och vill vi växla upp vårt arbete och göra mer. Satsningen på Laget för alla är ett första initiativ då vi vet att en aktiv fritid för alla är en investering för att bygga ett hållbart samhälle, säger Carin Daal, chef kommunikation- och social hållbarhet, Stena Fastigheter Malmö.

Våra relationsförvaltare

 Sari Isberg, relationsförvaltare Göteborg

Claudia Andréasson, relationsförvaltare Göteborg

Bledar Zuta, relationsförvaltare Malmö

Jacob Wisén, relationsförvaltare, Malmö

Sami Zaoujan, relationsförvaltare, Stockholm

Gashaw Hailu Tefaye, relationsförvaltare Stockholm