Mäster Johansgatan 6, Malmö

Fastighetstyp:
Parkeringsfastighet
Fastighetsbeteckning:
Frans Suell Parkering
Stad:
Malmö
Område:
City
Parkeringsplatser:
43