Masthuggsterminalen, Danmarksterminalen, Göteborg

Fastighetstyp:
Kommersiell fastighet
Fastighetsbeteckning:
Masthugget 712:30,39,40
Stad:
Göteborg
Område:
Masthugget
Yta:
10536 m²