Parkvägen 17-41, Stockholm

Fastighetstyp:
Boendefastighet
Fastighetsbeteckning:
Söderbymalm 6:14
Stad:
Stockholm
Område:
Haninge
Yta:
6275 m²
Parkeringsplatser:
45