Björksätra

På fastigheten Björksätra 1 i Sätra avser vi att uppföra nya moderna och hållbara bostäder.
En ny bebyggelse i ett attraktivt läge, nära både kollektivtrafik och centrum.

Alldeles intill äger och förvaltar vi serdan tidigare ca 340 st lägenheter. Projektet är i ett första skede inom detaljplaneprocessen där samråd pågår nu under våren. 

karta.PNG

Samråd

Förslaget är under perioden 14 maj–24 juni ute på samråd. Under samrådsperioden kan du ta del av förslaget och lämna synpunkter. Ta del av förslaget på Stockholm Stads hemsida där du även kan läsa dig till hur du lämnar synpunkter. 

Välkommen på samrådsmöte

Stockholm stad bjuder in till samrådsmöte i form av öppet hus den 20 maj 2024 klockan 17.30-20.00, det sker i lokalen bredvid Medborgarkontoret i Skärholmen, Måsholmstorget 20, Skärholmen. Då kommer stadsplanerare att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter, även vi från Stena Fastigheter kommer finnas på plats. 

 

Vill du veta mer?

Håll dig uppdaterad i processen på Stockholms Stads hemsida.

Till Stockholm Stad