Björksätra

På fastigheten Björksätra 1 i Sätra avser vi att uppföra nya moderna och hållbara bostäder.
En ny bebyggelse i ett attraktivt läge, nära både kollektivtrafik och centrum.

Alldeles intill äger och förvaltar Stena Fastigheter redan ca 340 st lägenheter.

Projektet är i ett första skede inom detaljplaneprocessen där samråd förväntas ske i början av 2024.

karta.PNG